"a long time ago" translation into Finnish

EN

"a long time ago" in Finnish

See the example sentences for the use of "a long time ago" in context.

Similar translations for "a long time ago" in Finnish

long adjective
Finnish
long adverb
Finnish
to long verb
time noun
to time verb
ago preposition
Finnish

Context sentences for "a long time ago" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor many people war was a very long time ago and they take peace for granted.
Sota on monille hyvin kaukainen asia, ja monet pitävät rauhaa itsestään selvänä.
EnglishThat is a long time ago in historical terms, and therefore we have to make an effort.
Siitä on pitkä aika historiaa ajatellen, ja meidän on siksi ryhdyttävä toimiin.
EnglishA long time ago I used to listen to your speeches, and now you listen to mine.
Kauan sitten minä kuuntelin teidän puheitanne, ja nyt te kuuntelette minun puhettani.
EnglishIf the Member States had wished to do that, they could have done it a long time ago.
Mikäli jäsenvaltiot haluaisivat tehdä näin, ne olisivat tehneet sen jo aikaa sitten.
English- (FR) The problem under discussion this morning was first identified a long time ago.
. (FR) Ongelma, jota käsittelemme tänä aamuna, tunnistettiin jo kauan sitten.
EnglishProject Europe shed its economic and technical orientation a long time ago.
Euroopan rakentaminen on jo kauan sitten ohittanut taloudellisen ja teknisen vaiheen.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
Esitettyjä toimenpiteitä ja ehdotuksia olisi tarvittu jo kauan sitten.
EnglishIn some Member States, the changes in question were made a long time ago.
Joissakin jäsenvaltioissa kyseiset muutokset on toteutettu jo aikoja sitten.
EnglishI asked this question quite a long time ago, in fact before the Tampere Summit.
Tein tämän kysymyksen melko kauan aikaa sitten, oikeastaan ennen Tampereen huippukokousta.
EnglishFirst of all, I am disappointed to see behind me that Mrs Jackson left a long time ago.
Ensinnäkin olen pahoillani havaitessani, että jäsen� Jackson poistui jo aikaa sitten.
EnglishWe should have done so a long time ago, but we have finally got round to it today.
Se olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten, mutta nyt se on sitten tehty.
English(EL) Mr President, the credit rating agencies lost their credibility a long time ago.
(EL) Arvoisa puhemies, luottoluokituslaitokset menettivät uskottavuutensa kauan sitten.
EnglishThe administrative and group budgets should have been separated a long time ago.
Hallinnon talousarvion ja ryhmien talousarvion erottamista toisistaan on kaivattu jo pitkään.
EnglishIf this involved other products, we would have banned them a long time ago.
Jos tämä koskisi muita tuotteita, olisimme kieltäneet ne jo ajat sitten.
EnglishThe financial market should have been effectively controlled and regulated a long time ago.
Rahoitusmarkkinoita olisi pitänyt valvoa ja säännellä tehokkaasti jo kauan sitten.
EnglishAs we said a long time ago, along with Gorbachev, human rights are an end in themselves.
Kuten kauan sitten sanoimme Gorbatsoviin yhtyen, että ihmisoikeudet ovat itsetarkoitus.
EnglishWe should have put an end to these obvious discrepancies a long time ago.
Meidän olisi jo kauan sitten pitänyt korjata nämä ilmeiset ristiriidat.
EnglishI am also grateful to the Commission for starting on the preliminary work a long time ago.
Kiitän komissiota valmistelutöiden aloittamisesta jo hyvän aikaa sitten.
EnglishIt seems a long time ago, but it still remains in our memories.
Vaikka tästä tapahtumasta tuntuu olevan jo pitkä aika, se on silti mielessämme.
EnglishThis House decided to deal with explanations of vote a long time ago.
Tämä parlamentti päätti ottaa äänestysselitykset käyttöön kauan sitten.

Other dictionary words

English
  • a long time ago

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.