"a lot of money" translation into Finnish

EN

"a lot of money" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lot of money" in context.

Similar translations for "a lot of money" in Finnish

lot noun
Lot noun
Finnish
to lot verb
of preposition
Finnish
money noun

Context sentences for "a lot of money" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEveryone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
Kaikki piiloutuvat sen taakse, mutta rahaa sille ei valitettavasti paljon anneta.
EnglishI think this sort of thing costs a lot of money in tourism and in other areas.
Uskon, että tämä maksaa paljon matkailussa ja monella muullakin alalla Euroopassa.
EnglishIn my opinion this is definitely not a minor task and it will cost a lot of money.
Mielestäni tämä ei ehdottomasti ole vähäarvoinen tehtävä ja se maksaa paljon.
EnglishThere is a lot of money in already existing funds that is not used to the full.
Nykyisissä rahastoissa on paljon varoja, joita ei käytetä täysimääräisesti.
EnglishAnother EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.
Täksi vuodeksi on varattu uudet 200 miljoonaa euroa, mikä on huomattava summa rahaa.
EnglishAccording to Keynes's classical teaching, we have spent a lot of money in this crisis.
Keynesin klassisten oppien mukaan olemme käyttäneet paljon rahaa nykyiseen kriisiin.
English      Mr President, ladies and gentlemen, EUR 400 million is a lot of money.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 400 miljoonaa euroa on paljon rahaa.
EnglishIt states correctly that a lot of money is going to Western companies.
Esittelijä sanoo oikeutetusti, että länsimaisille yrityksille menee paljon rahaa.
EnglishThere is a lot of money at stake here, the way this field has developed.
Tässä ovat nimittäin, alueen nykyisen kehityksen myötä, kyseessä suuret rahasummat.
EnglishNot a lot of money, but it was paying the rent, paying a full-time staff member there.
Ei paljon rahaa, mutta sillä maksettiin vuokra ja täyspäiväinen työntekijä.
EnglishWhen we look at the aid we are giving, EUR 40 million, that is not a lot of money.
Kun tarkastelemme antamaamme 40 miljoonan euron avustusta, huomaamme, että se ei ole paljon.
EnglishThe economic support we are providing here is not a lot of money: about EUR 360 000.
Taloudellinen tukemme ei ole kovin suurta luokkaa: noin 360 000 euroa.
EnglishIt costs a lot of money to go to court and the proceedings take a very long time.
Tuomioistuimeen meneminen maksaa paljon ja käsittely kestää kauan.
EnglishThat costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Se maksaa tietenkin paljon ja aiheuttaa paljon vaivaa autonomistajille.
EnglishAlternatively it could be available on the Internet which would save an awful lot of money.
Se voisi olla sen sijaan saatavilla Internetissä, jolloin säästyisi valtavasti rahaa.
EnglishWe donate quite a lot of money to cooperation with these countries in Latin America.
Rahoitamme varsin runsaskätisesti yhteistyötä näiden Latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa.
EnglishThat is a lot of money, and this is something that actually affects a lot of people.
Nämä ovat suuria lukuja ja asia koskettaa todella montaa ihmistä.
EnglishI am well aware that this is not a lot of money; in fact, it represents an absolute minimum.
Tiedän hyvin, että tämä ei ole paljon rahaa. Itse asiassa se on ehdoton vähimmäismäärä.
EnglishBut we still have to invest a lot of money and also time in research.
Meidän on kuitenkin vielä sijoitettava tutkimukseen erittäin paljon rahaa ja myös aikaa.
EnglishYou do not need a lot of money to teach skills like this and others.
Tällaisen ja muun halvan osaamisen opettamiseen ei tarvita paljon varoja.

Other dictionary words

English
  • a lot of money

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.