"a lot of noise" translation into Finnish

EN

"a lot of noise" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lot of noise" in context.

Similar translations for "a lot of noise" in Finnish

lot noun
Lot noun
Finnish
to lot verb
of preposition
Finnish
noise noun
Finnish

Context sentences for "a lot of noise" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor understandable reasons banks prefer not to make a lot of noise about attacks.
Ymmärrettävistä syistä pankit eivät halua pitää valtavaa melua hyökkäyksistä.
English   Mr President, we are in the habit of making a lot of noise when it comes to the explanations of vote.
   Arvoisa puhemies, meillä on tapana pitää kovaa meteliä äänestysselityksissä.
EnglishThe people of the European Union go on holiday in their millions and encounter one lot of noise after another.
Euroopan yhteisön kansalaiset menevät miljoonittain lomalle ja kohtaavat paljon melua.
EnglishFive years after Rio, and nothing to show for it except a lot of speeches and a lot of noise - some of it unfortunately just behind me.
Viisi vuotta Rion jälkeen on todettava: paljon puhetta, paljon melua - valitettavasti myös täällä minun takanani - mutta mitään ei ole saavutettu!
EnglishThe situation for the Burmese opposition is like that of the decades-old struggle of the Karen people: a lot of noise in Europe and the United States, but let that country sort out its own affairs.
Burman opposition tilannetta voidaan verrata karenien kansan vuosikymmeniä kestäneeseen kamppailuun: paljon hälyä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta annetaan maan hoitaa omat asiansa.

Other dictionary words

English
  • a lot of noise

More translations in the English-Thai dictionary.