"a lot of time" translation into Finnish

EN

"a lot of time" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lot of time" in context.

Similar translations for "a lot of time" in Finnish

lot noun
Lot noun
Finnish
to lot verb
of preposition
Finnish
time noun
to time verb

Context sentences for "a lot of time" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know that the rapporteur has put a lot of time and thought into this report.
Tiedän, että esittelijä on uhrannut paljon aikaa ja vaivaa tähän mietintöön.
EnglishThe work on this text has however cost a lot of time, commitment and sweat.
Tekstin työstämiseen on kuitenkin uhrattu paljon aikaa, hikeä ja paneutumista.
EnglishMaria from Spain spends a lot of time chatting with friends on the internet.
Espanjalainen Maria viettää paljon aikaa internetissä rupatellen ystäviensä kanssa.
EnglishHuman rights seem to have been taking up quite a lot of time, and quite right too.
Ihmisoikeudet näyttävät vieneen hyvin paljon aikaa, mikä on aivan oikein.
EnglishAt my insistence, we devoted a lot of time to this over lunch at Monday's Council meeting.
Keskustelimme siitä maanantaina neuvoston lounaalla tiiviisti painostukseni takia.
EnglishWe wasted a lot of time and missed out on numerous opportunities during the years of growth.
Tuhlasimme paljon aikaa ja menetimme lukuisia mahdollisuuksia kasvuvuosien aikana.
EnglishQuite clearly she has spent a lot of time on it and has brought a lot of problems to light.
Hän on selvästi käyttänyt siihen paljon aikaa ja tuonut monia ongelmia päivänvaloon.
EnglishI do not have a lot of time, but I would like to make a few points.
Minulla ei ole paljon aikaa, mutta haluaisin ottaa esille joitakin näkökohtia.
EnglishAnd if you spend a lot of time in hospital, you'll see a lot of types of irrationalities.
Jos viettää paljon aikaa sairaalassa, näkee kaikenlaista järjettömyyttä.
EnglishA lot of time and effort was unfortunately wasted on diplomatic positioning games.
Valitettavasti paljon aikaa ja voimia tuhlattiin diplomaattiseen pelaamiseen etulyöntiasemasta.
EnglishThe Commission has already invested a lot of time and effort in work on this file.
Komissio on käyttänyt paljon aikaa ja voimia asian työstämiseen.
EnglishYou can save yourself a lot of time if you listen to Parliament first!
Voitte säästää paljon omaa aikaanne, jos kuuntelette ensin parlamenttia!
EnglishYoung people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
Nuoret viettävät paljon aikaa television ja tietokoneiden ääressä.
EnglishI have spent a lot of time working in the Balkans and continue to do so.
Olen viettänyt paljon aikaa Balkanilla siellä työskennellen ja aion tehdä niin jatkossakin.
EnglishWe spend a lot of time talking about agriculture and structural funds.
Käytämme paljon aikaa keskusteluun maataloudesta ja rakennerahastoista.
EnglishI thank all those who spent a lot of time and effort in getting to this position.
Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat uhranneet paljon aikaa ja vaivaa tähän tilanteeseen pääsemiseksi.
EnglishThe votes on the legislative drafts take up rather a lot of time.
Äänestysaika lainsäädännöllisten hankkeiden osalta on suhteellisen pitkä.
EnglishIt is six pages long, so we would lose a lot of time if I read it out.
Sivuja on 6, menettäisimme siis paljon aikaa, jos lukisin ne ääneen.
EnglishBetween the commitment made at the time and today, a lot of time has passed but nothing has been done.
Aikaa on kulunut silloisten ja nykyisten sitoumusten välillä, eikä mitään ole tehty.
EnglishThey lose a lot of time because of the bad organisation of transport.
He hukkaavat paljon aikaa huonojen liikennejärjestelyjen vuoksi.

Other dictionary words

English
  • a lot of time

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.