"a lot to do" translation into Finnish

EN

"a lot to do" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lot to do" in context.

Similar translations for "a lot to do" in Finnish

lot noun
Lot noun
Finnish
to lot verb
to preposition
Finnish
do noun
to-do noun
to do verb

Context sentences for "a lot to do" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.
Tiedän, että se johtuu paljolti Irlannin poliitikkojen tyhmyydestä ja ahneudesta.
EnglishI believe that we still have a lot to do before December, before the second reading.
Uskon, että meillä on vielä paljon tehtävää joulukuun toiseen käsittelyyn mennessä.
EnglishBut I have the impression that, in this respect, we talk a lot and do little.
Mutta minulla on sellainen mielikuva, että tässä asiassa puhumme enemmän kuin teemme.
EnglishNonetheless, there is still a lot to do in order to achieve the Lisbon objectives.
Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jotta voimme saavuttaa Lissabonin tavoitteet.
EnglishHowever, we cannot ignore the fact that the Romanians still have a lot to do.
Emme kuitenkaan voi jättää huomiotta sitä, että romanialaisilla on vielä paljon tehtävää.
EnglishThe stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
Stereotypia naisille kuuluvista aputöistä tuodaan mietinnössä hyvin esiin.
English'Nonetheless, there is still a lot to do.
Päätelmien 9 kohdassa lukee seuraavaa: "Tehtävää on kuitenkin vielä paljon.
EnglishWe will then have a lot to do, and once again things will turn bitter, Mr Langen.
Sitten meillä on paljon tekemistä, ja jälleen kerran siitä tulee katkeraa, hyvä Werner Langen.
EnglishOnce again, our High Representative seems to talk a lot but do very little.
Korkea edustaja näyttää jälleen kerran puhuvan paljon mutta toteuttavan varsin vähän toimia.
EnglishOf course, this also has a lot to do with the personal approach of the current Director General.
Tämä liittyy tietysti paljolti nykyisen pääjohtajan henkilökohtaiseen asenteeseen.
EnglishIt is quite a lot to do with what sort of spirit prevails in a society.
Kyse on aika pitkälti siitä minkälainen henki yhteiskunnassa vallitsee.
EnglishThere is still a lot to do!
Taistelua vapaudesta ei ole vielä voitettu Kosovossa, vaan sen hyväksi on vielä paljon tehtävää!
EnglishIt really is ‘work in progress’ and we have a lot to do there.
Se on todellakin keskeneräinen työ, jossa meille riittää vielä paljon tehtävää.
EnglishThe debate we are going to have now has a lot to do with what we were talking about this afternoon.
Kohta käymämme keskustelu liittyy läheisesti siihen, mistä iltapäivällä puhuimme.
EnglishLet us be clear: while an example to others, Turkey has still a lot to do.
Haluan sanoa tämän selvästi: vaikka Turkki on esimerkkinä muille, sillä on silti paljon tehtävää.
EnglishI know you have a lot to do on the Sixth Environmental Action Programme and other things.
Tiedän että teillä on paljon tekemistä kuudennessa ympäristön puiteohjelmassa ja muissa asioissa.
EnglishAnd there is still a lot to do in terms of the quality of foreign policy.
Lisäksi ulkopolitiikan laadussa on vielä paljon kohentamista.
EnglishIt is true that in this regard we are very much at the forefront, but we still have a lot to do.
On totta, että olemme tällä alalla todellakin eturintamassa, mutta vielä on paljon tehtävää.
EnglishEven if this is, in the meantime, slowly beginning to change, there still remains a lot to do.
Vaikka tämä alkaa pikkuhiljaa muuttua, on vielä paljon tehtävää.
EnglishThere is still a lot to do, but we have come quite a long way.
Tehtävää on vielä paljon, mutta olemme edistyneet jo melko pitkälle.

Other dictionary words

English
  • a lot to do

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.