"a major change" translation into Finnish

EN

"a major change" in Finnish

See the example sentences for the use of "a major change" in context.

Similar translations for "a major change" in Finnish

major noun
major adjective
change noun
to change verb

Context sentences for "a major change" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a major change from the last referendum, and it was clear to be seen.
Se on suurin muutos edellisestä kansanäänestyksestä, ja se oli selkeästi nähtävissä.
EnglishThe European Research Council represents a major change of mindset in Europe.
Euroopan tutkimusneuvosto merkitsee suurta muutosta eurooppalaisessa ajattelutavassa.
English(HU) Mr President, Kosovo's independence signifies a major change in the Balkans.
(HU) Arvoisa puhemies, Kosovon itsenäistyminen merkitsee Balkanin alueelle suurta muutosta.
EnglishThis is the unifying point, the major change in this financial proposal.
Tämä on se yhdistävä tekijä, suurin tähän rahoitusta koskevaan esitykseen liittyvä muutos.
EnglishIt is clear that the introduction of competition in the liner shipping sector constitutes a major change.
On selvää, että kilpailun tuominen linjaliikennealalle merkitsee suurta muutosta.
English(PT) Mr President, Europe needs a major change to take rights seriously.
(PT) Arvoisa puhemies, Eurooppa tarvitsee suuren muutoksen, että oikeuksiin suhtaudutaan vakavasti.
EnglishIt brings no major change in policy, only a seemingly better design.
Se ei tuo mukanaan mitään suuria poliittisia muutoksia, ainoastaan näennäisesti paremman muodon.
EnglishAny major change such as this still unfortunately comes up against a brick wall regarding policy.
Näin suuri muutos törmää valitettavasti vielä politiikan muuriin.
EnglishAs regards the actual distribution, there will be no major change.
Salkkujen jakamisen osalta ei tehdä mitään suuria muutoksia.
EnglishThis is really a major change compared with previous years.
Se on todellakin merkittävä muutos edellisiin vuosiin verrattuna.
EnglishOn an economic level, China is undergoing major change.
Kiina on itse asiassa pannut alulle merkittävän talousmuutoksen.
EnglishThat is a major change in comparison to my previous views.
Se on valtava muutos verrattuna aiempiin näkemyksiini.
EnglishIt was a major change for the better and it showed that we can intervene here and in the European Union.
Se oli merkittävä muutos parempaan päin ja osoitti, että voimme puuttua asiaan täällä ja Euroopan unionissa.
EnglishHowever, we should not assume from the outset that this now represents a major change compared with the current situation.
Lähtökohtaisesti ei kuitenkaan pitäisi olettaa tämän muuttavan nykytilannetta merkittävästi.
EnglishI also want to highlight a major change that has taken place in the IMO, which up to now was practically immovable.
Haluan muistuttaa myös merkittävästä muutoksesta, joka on tapahtunut tähän asti lähes järkähtämättömässä IMO:ssa.
EnglishAnother major change is the strategic planning using the Annual Policy Strategy within the Commission.
Toinen merkittävä muutos on strateginen suunnittelu, jossa hyödynnetään komission vuosittain laatimaa toimintamenetelmästrategiaa.
EnglishAny time a program wants to make a major change to your computer, UAC lets you know and asks for permission.
Aina kun ohjelma haluaa tehdä tärkeän muutoksen tietokoneelle, Käyttäjätilien valvonta ilmoittaa sinulle siitä ja pyytää lupaasi.
EnglishThat is a major change in thinking, which I hope will be a source of future decisions connected with the European research area.
Ajattelutapa on muuttunut dramaattisesti, ja toivon, että tämä johtaa uusiin päätöksiin eurooppalaisesta tutkimusalueesta.
EnglishMajor change does not, therefore, occur overnight.
Alueen väestö koostuu erilaisista etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä, minkä vuoksi suuria muutoksia ei voi tapahtua yhdessä yössä.
EnglishI am confident that this directive represents a major change of direction and of public habits for many European countries.
Luotan siihen, että direktiivi tarkoittaa merkittävää suunnanmuutosta ja muutosta monien Euroopan maiden kansalaisten tavoissa.

Other dictionary words

English
  • a major change

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.