"adapt" translation into Finnish

EN

"adapt" in Finnish

FI

EN adapt
volume_up
{adjective}

volume_up
sopiva {adj.}

Synonyms (English) for "adapt":

adapt

Context sentences for "adapt" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.
Tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen on mukauduttava laajentumiseen.
EnglishIt is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.
Kaikkien niiden maiden, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, on mukauduttava.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Muuten me mukautamme ja muutamme lainsäädäntöä, joko jäsenvaltioissa tai EU:ssa.
EnglishI am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Mieleni tekee käyttää vanhaa sanontaa: mitä osaa sanasta "ei" te ette ymmärrä?
EnglishWhat has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.
Rahoitusvälineiden mukauttamisesta esitetyt näkemykset eivät ole aiheettomia.
EnglishThirdly: this increase will enhance the ability of the ECB to react and adapt.
Kolmanneksi varannon lisääminen parantaa EKP:n reagointi- ja sopeutumiskykyä.
EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Tarvitaan lisäksi muita valintoja, jotta voimme sopeutua ja suojella elämää.
EnglishSince the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
Ihmiskunta on ammoisista ajoista lähtien kyennyt sopeutumaan ympäristöönsä.
EnglishThe transitional period is necessary in order to allow rail companies to adapt.
Siirtymäkausi on tarpeen, jotta rautatieyritykset pystyvät mukautumaan tilanteeseen.
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Tällä tavoin lihan tarjontaa vähennettäisiin, jotta se vastaisi kysynnän vähenemistä.
EnglishIn my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.
Meidän on mielestäni myös sopeutettava talouspolitiikka sosiaalipolitiikkaan.
EnglishIt takes time and a great deal of confidence to adapt to changes in social structures.
Muutosten tekeminen yhteiskuntarakenteisiin vaatii aikaa ja paljon luottamusta.
EnglishThis is why we urgently need to adapt our policy areas to a changing reality.
Siksi meidän on kiireesti mukautettava politiikan alaamme muuttuvaan todellisuuteen.
EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Meidän on paljon nykyistä enemmän mukauduttava luonnon asettamiin rajoihin.
EnglishSecondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.
Toiseksi meidän on mukautettava kalastuskapasiteetti saatavilla oleviin kalavaroihin.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
Maailmanlaajuinen talouskriisi merkitsee sitä, että meidän on jälleen pakko sopeutua.
EnglishThe question is whether the EU should not also adapt itself to having ten new members.
Kysymys kuuluu, eikö myös EU:n olisi sopeuduttava olemaan 10 uuden jäsenen unioni.
EnglishThe European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
Näin ollen Euroopan parlamentin täytyy muokata talousarviostrategiaansa sen mukaisesti.
EnglishWe need effective measures to adapt human society to new living conditions.
Tarvitsemme tehokkaita toimenpiteitä mukauttaaksemme ihmiskunnan uusiin elinoloihin.
EnglishThe structural fund has been introduced to enable the EU's poorer regions to adapt.
Rakennerahastot on perustettu mahdollistamaan EU: n köyhempien alueiden sopeuttaminen.