EN adapters
volume_up
{plural}

adapters
The adapters installed in your computer are listed.
Luettelossa näkyvät tietokoneeseen asennetut sovittimet.
The adapters installed in your computer are listed here.
Luettelossa näkyvät tietokoneeseen asennetut sovittimet.
These adapters connect PCs to a network so that they can communicate.
Nämä sovittimet yhdistävät tietokoneet verkkoon, jotta ne voivat olla yhteydessä toisiinsa.
adapters

Synonyms (English) for "adapter":

adapter

Context sentences for "adapters" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's a good idea to find out what kind of network adapters your PCs have, if any.
On hyvä ottaa selvää, minkälaiset verkkosovittimet tietokoneissasi ehkä jo on.
EnglishIt's a good idea to find out what kind of network adapters your computers have, if any.
On hyvä ottaa selvää, minkälaiset verkkosovittimet tietokoneissasi ehkä jo on.
EnglishWPA2 is more secure than WPA, but it will not work with some older network adapters.
WPA2 on suojatumpi kuin WPA, mutta se ei toimi joidenkin vanhojen verkkosovitinten kanssa.
EnglishMany network adapters come with their own wireless management software.
Monilla verkkosovittimilla on oma langattoman verkon hallintaohjelmansa.
EnglishIs compatible with 802.11b network adapters, routers, and access points
Yhteensopiva 802.11b-tekniikkaa käyttävien verkkosovittimien, reitittimien ja tukiasemien kanssa
EnglishIs not compatible with 802.11b network adapters, routers, and access points
Ei ole yhteensopiva 802.11b-tekniikkaa käyttävien verkkosovittimien, reitittimien ja tukiasemien kanssa
EnglishInstall network adapters in any computers that need them, or connect them to the computers.
Asenna verkkosovittimet kaikkiin niitä tarvitseviin tietokoneisiin tai yhdistä ne tietokoneisiin.
EnglishExpand the Network Adapters section, right-click your adapter, and then click Properties.
Laajenna Verkkosovittimet-osa, napsauta sovitinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
EnglishFollow the instructions provided with the Powerline adapters.
Noudata datasähköverkkosovitinten mukana toimitettavia ohjeita.
EnglishInstall network adapters in any computers that need them.
Asenna verkkosovitin tietokoneisiin, joissa sitä tarvitaan.
EnglishNext to Network adapters, click the plus sign (+).
Napsauta Verkkosovittimet-kohdan vieressä olevaa plus-merkkiä (+).
EnglishFollow the instructions provided with the HomePNA adapters.
Noudata HomePNA-sovitinten mukana toimitettavia ohjeita.
EnglishNetwork Adapters (wired Ethernet and wireless 802.11x)
Verkkosovittimet (langallinen Ethernet ja langaton 802.11x)
EnglishIf using 2.4 GHz frequency, it's compatible with 802.11g network adapters, routers, and access points
Jos käytössä on 2,4 GHz:n taajuus, yhteensopiva 802.11g-verkkosovittimien, -reitittimien ja tukiasemien kanssa
EnglishThe DHCP configuration for all adapters will be renewed.
Kaikkien sovitinten DHCP-määritykset uusitaan.
EnglishIf using 2.4 GHz frequency, it's compatible with 802.11g network adapters, routers, and access points
Käytettäessä 2,4 gigahertsin taajuutta yhteensopiva 802.11g-tekniikkaa käyttävien verkkosovittimien, reitittimien ja tukiasemien kanssa
EnglishI should like to draw your attention to the issue of intelligent speed adapters, a very important point in my view.
Haluaisin pyytää kiinnittämään huomiota älykkäitä nopeudensovittimia koskevaan kohtaan. Minusta tämä on hyvin tärkeä kohta.
EnglishTo work, the adapter’s wireless standard must be equal to or older than the router’s wireless standard.
Toimiakseen yhdessä sovittimen langattoman verkon standardin on vastattava reitittimen langattoman verkon standardia tai oltava sitä vanhempi.
EnglishDouble-click Network adapters.
Kaksoisnapsauta Verkkosovittimet-kohtaa.
EnglishPowerline adapters are often external and connect to a PC with either Ethernet cables or USB cables, depending on the type of adapter.
Datasähkösovittimet ovat usein ulkoisia, ja ne liitetään tietokoneeseen Ethernet- tai USB-kaapeleilla sovittimen tyypin mukaan.