"adaptive" translation into Finnish

EN

"adaptive" in Finnish

EN adaptive
volume_up
{adjective}

adaptive (also: adaptable, flexible, conformist)
And so I want to tell you about the interaction between computer-based adaptive technology and the many volunteers who helped me over the years to become the person I am today.
Ja niinpä haluan kertoa teille miten tietokonepohjainen mukautuva teknologia ja minua vuosien varrella auttaneet monet vapaaehtoiset tekivät minusta sen ihmisen, joka nyt olen.

Synonyms (English) for "adaptive":

adaptive
English

Context sentences for "adaptive" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the list, expand Display, and then expand Enable adaptive brightness.
Laajenna luettelon kohta Näyttö ja laajenna sitten kohta Ota kirkkauden säätö käyttöön.
EnglishAdaptive brightness is not available in all editions of Windows 7.
Kirkkauden säätö ei ole käytettävissä kaikissa Windows 7 -versioissa.
English1:01 And of course, we all share the same adaptive imperatives.
1:01 Ja me luonnollisesti jaamme nämä samat mukautuvat imperatiivit.
EnglishThe ability to hold something we've done or failed to do up against who we want to be is incredibly adaptive.
Kyky verrata häviötämme siihen keitä haluamme olla on sopeutuvainen.
EnglishAdaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.
Apuvälineteknologia on sittemmin auttanut taas laskettelemaan, kiipeilemään vuorilla ja ajamaan käsipyörällä.
EnglishIt's uncomfortable, but it's adaptive.
EnglishFurthermore, fisheries management will have to be increasingly based on adaptive approaches as historical data will be less valuable.
Kalastuksen hallinnoinnin on lisäksi perustuttava laajemmin mukautettaviin lähestymistapoihin, sillä aikaisemmat tiedot ovat vähemmän hyödyllisiä.
EnglishThis adaptive capacity has resulted in an arms race between IUU operators and fisheries management bodies at national and international level.
Tämä mukautuvuus on johtanut kilpavarusteluun LIS-toimijoiden ja kalastuksenhoitoelinten välillä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
EnglishThat is why we deployed the phased adaptive missile defence programme: to deter and defend against missile attacks on this continent.
Sen vuoksi me käytimme vaiheistettua ohjuspuolustusjärjestelmää: estääksemme ohjushyökkäykset tällä mantereella ja puolustautuaksemme niitä vastaan.
EnglishEvery time that we in Parliament or Member States in the Council say that we should have different adaptive rules by the Member States we make this issue more complex.
Aina, kun parlamentin jäsenet tai neuvoston jäsenvaltiot sanovat, että jäsenvaltioilla pitäisi olla erilaiset mukautumissäännöt, teemme tästä kysymyksestä monimutkaisemman.