EN to add fuel to the fire
volume_up
{verb}

to add fuel to the fire
kaataa bensaa liekkeihin
heittää löylyä kiukaalle [to throw water on the sauna stove]
to add fuel to the fire (also: to inflame, to stir up, to whip, to whip up)
It is easy, of course, to add fuel to the fire here and, like Mrs Beer, to act as a great advocate.
On tietenkin helppo lietsoa tilannetta ja toimia Angelika Beerin tapaan kuin oikeuksien puolestapuhuja.
A large-scale military operation in northern Iraq would only add fuel to the fire there and could also cause serious problems in Turkey.
Laajamittainen sotilaallinen operaatio Pohjois-Irakissa lietsoisi vain tulta alueella, ja se voisi myös aiheuttaa vakavia ongelmia Turkissa.
to add fuel to the fire (also: to provoke, to inciter)
to add fuel to the fire
lisätä bensaa liekkeihin

Context sentences for "to add fuel to the fire" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOtherwise arguments of double standards will only add fuel to the fire.
Muuten kaksoisstandardeja koskevilla väitteillä vain heitetään bensaa liekkeihin.
EnglishOur first priority is to remain vigilant and endeavour to find a solution, but we must not add fuel to the fire.
Ensisijaisesti tarvitaan valppautta ja ratkaisuhakuisuutta, ja täytyy varoa, ettei samalla ikään kuin heitetä bensiiniä tuleen.
EnglishWe should not add fuel to the fire.
EnglishA large-scale military operation in northern Iraq would only add fuel to the fire there and could also cause serious problems in Turkey.
Laajamittainen sotilaallinen operaatio Pohjois-Irakissa lietsoisi vain tulta alueella, ja se voisi myös aiheuttaa vakavia ongelmia Turkissa.
EnglishIt is not that we take issue with the line pursued by the rapporteur, but on such a sensitive matter we do not want to add fuel to the fire.
Se ei johdu siitä, että olisimme esittelijän linjaa vastaan, vaan siitä, että emme halua näin arkaluonteisessa asiassa heittää öljyä tuleen.
EnglishNot only do Parliament's reports fail to get their act together and move away from the Commission's disastrous policy; on the contrary, they add fuel to its fire.
Parlamentin mietinnöillä ei selkiytetä rakennetta eikä vältetä komission katastrofaalista politiikkaa, vaan päinvastoin niillä heitetään öljyä tuleen.