"adjective" translation into Finnish

EN

"adjective" in Finnish

EN adjective
volume_up
{adjective}

1. grammar

adjective
The very adjective 'atypical' in the name of this directive says it all.
Jo pelkkä adjektiivi "epätyypillinen" kertoo kaiken.
The adjective is one that will make Mr Lamy jump with fright!
Adjektiivi saa Lamyn säpsähtämään!...
The adjective "historic' is not an exaggeration today and befits the importance of the decision and the consequences for the future.
Adjektiivi "historiallinen" ei ole tänään liioiteltu ja se vastaa hyvin tämän päätöksen merkitystä sekä sen vaikutuksia tulevaisuuteen.

Synonyms (English) for "adjective":

adjective

Context sentences for "adjective" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should first like to make a request: please do not abuse the adjective 'sustainable'.
Haluaisin ensinnä esittää pyynnön: älkää käyttäkö väärin adjektiivia "kestävä".
EnglishBy just putting a noun with an adjective you cannot always make sense.
Aina ei voi saada järkevää kokonaisuutta vain yhdistämällä adjektiivin ja substantiivin.
EnglishThis adjective was used by Montaigne in 1580 to describe something that was difficult to define.
Montaigne kuvaili tätä adjektiivia vuonna 1580 joksikin, mitä on vaikea määritellä.
EnglishI like that adjective, because I am in deep harmony with what they said.
Käytän mielelläni tätä määrettä, koska olen täysin yhtä mieltä sen kanssa, mitä he sanoivat.
EnglishPersonally, I have problems using the adjective "charitable" at all.
Omasta puolestani pidän ongelmallisena sitä, että ylipäänsä käytetään "hyväntekeväisyys"sanaa.
EnglishI would like to apply for [country adjective] citizenship.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
EnglishMy spouse is a [nationality adjective] citizen.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
EnglishYou used the adjective "socialist" here and that is precisely the underlying problem.
Tietysti on kyse liikennepolitiikasta "sosialistisesta", te sanoitte , siinä on juuri ongelma, joka tässä on taustalla.
EnglishCloning is, therefore, unjustified in any form, whether the chosen adjective is 'therapeutic' or 'reproductive' .
Kloonaus ei sen vuoksi ole oikeutettua missään muodossa, kutsutaanpa sitä sitten hoitotavoitteiseksi tai lisääntymistavoitteiseksi kloonaukseksi.
EnglishWe simultaneously conducted six joint missions, and allow me for the first - but not the last - time to emphasise the adjective ‘joint’.
Toteutimme kuusi yhteistä vierailua samanaikaisesti, ja painotan ensimmäisen – mutta ei viimeisen – kerran sanaa "yhteistä".
English- (ES) This involves replacing the adjective 'High', qualifying the noun 'representative', with the adjective 'Single'.
- (ES) Tämä edellyttää adjektiivin "High" (korkea), joka määrittää sanaa "representative" (edustaja), korvaamista adjektiivilla "Single" (ainoa).
EnglishWhilst Lord Ashdown’s leadership was certainly energetic, I take exception to both the noun ‘dictatorship’ and the adjective ‘liberal’.
Vaikka lordi Ashdownin tapa johtaa oli varmasti tarmokas, sanoudun irti sekä substantiivista "diktatuuri" että adjektiivista "liberaali".
English(FR) Mr President, I do accept his apology, but I do not believe that the addition of an adjective reduces the import of the noun it qualifies.
(FR) Arvoisa puhemies, hyväksyn hänen anteeksipyyntönsä, mutten usko, että adjektiivin lisääminen muuttaa määritettävän substantiivin merkitystä.
EnglishIt is worth mentioning that the adjective 'Swiss' is somewhat misleading, as Switzerland itself denies any responsibility for the formula attributed to it.
On muuten syytä mainita, että "Sveitsin malli" on nimityksenä harhaanjohtava, sillä Sveitsi kieltää olevansa vastuussa kyseisestä mallista.
EnglishThat adjective is not to my liking - but I would rather be a Eurorealist than a Eurocentralist, Eurofederalist or, most certainly, a Eurosocialist.
Kyseinen luonnehdinta ei minua häiritse, mieluummin olen eurorealisti kuin Eurooppa-keskeinen tai eurofederalisti tai loppujen lopuksi eurososialisti.
EnglishIt is therefore important - and I will end here, Mr President - not to confuse the adjective with the noun and the peripheral with the fundamental.
Sen vuoksi on tärkeää, ja tähän päätän puheenvuoroni, arvoisa puhemies, olla sekoittamatta adjektiivia substantiiviin, varaosia olennaisiin osiin ja taulun varjoja tauluun.
EnglishIt is with conviction that I use the adjective ‘constitutional’, because such is the legal system that we have been building together for 50 years, treaty after treaty.
Käytän vakaumuksella sanaa "perustuslaillinen", sillä olemme rakentaneet tällaista oikeudellista järjestelmää yhdessä 50 vuoden ajan sopimus sopimukselta.