"affordable" translation into Finnish

EN

"affordable" in Finnish

EN affordable
volume_up
{adjective}

How realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Miten realistinen, toivottava ja edullinen olisi Euroopan laajuinen sähköverkko, ja onko se mahdollista saavuttaa?
If we are to do this efficiently and ensure that the price is affordable for consumers, we must make use of the best locations.
Jos halutaan tehdä tämä tehokkaasti ja varmistaa, että hinta on kuluttajille edullinen, on käytettävä hyväksi parhaat sijaintipaikat.
Mr Solana tells us that the best way of guaranteeing a reliable and affordable energy supply is to have the world markets function properly.
Javier Solana sanoo, että paras tapa taata luotettava ja edullinen energiantoimitus on asianmukaisesti toimivien maailmanmarkkinoiden luominen.
affordable (also: inexpensive)
volume_up
huokea {adj.}

Synonyms (English) for "affordable":

affordable

Context sentences for "affordable" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need an affordable and uniform European patent system for the European market.
Euroopan markkinoilla tarvitaan edullista ja yhtenäistä patenttijärjestelmää.
English1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
1. saatavilla ja ennen kaikkea saavutettavissa, joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
EnglishWe should all like to see affordable prices for our industries and citizens.
Me kaikki toivomme kohtuuhintaista energiaa teollisuudellemme ja kansalaisillemme.
EnglishFirstly, we want an energy-policy approach that ensures energy is affordable.
Ensinnäkin haluamme energiapolitiikkaa, jossa turvataan kohtuulliset energianhinnat.
EnglishAt the end of the day these products should also be affordable for farmers.
Näiden tuotteiden olisi myös oltava loppukädessä kohtuuhintaisia maanviljelijöille.
EnglishWe must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
Meidän on saatava tiedeala tuottamaan nopeita ja kohtuuhintaisia ratkaisuja jo nyt.
EnglishThe postal service must be affordable, high-quality and accessible to all.
Postipalvelun on oltava kohtuuhintainen, korkealaatuinen ja kaikkien käytettävissä.
EnglishI can understand the position of the governments who want the system to be affordable.
Ymmärrän niiden hallitusten kannan, jotka toivovat järjestelmästä edullista.
EnglishThat is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
Tämä on realistista, kohtuuhintaista ja toissijaisuusperiaatteen mukaista.
EnglishMedications should be made available free of charge or at affordable prices.
Lääkkeitä on annettava saataville ilmaiseksi tai kohtuulliseen hintaan.
EnglishMilitary expenditure for rulers is at the expense of affordable food for the people.
Valtaapitävien sotilasmenot leikkaavat ihmisten ruokkimiseen käytettävissä olevia varoja.
EnglishSustainable economic growth depends on access to reliable and affordable supplies of energy.
Kestävä talouskasvu edellyttää luotettavia ja kohtuuhintaisia energiantoimituksia.
EnglishThey wonder whether that is either desirable or realistic, that is to say, affordable.
He pohtivat, onko tämä joko suotavaa tai realistista eli toisin sanoen onko siihen varaa.
EnglishWe want people to travel by train and so it must be made more affordable.
Haluamme, että ihmiset käyttävät junaa, joten junan käyttäminen pitää tehdä halvemmaksi.
EnglishIf we keep the bicycle repairman affordable, this will promote cycling.
Jos pidämme pyöränkorjaajan hinnat kohtuullisella tasolla, edistämme samalla pyöräilyä.
EnglishYet alcohol is widely available at affordable prices everywhere in Europe.
Ja kuitenkin alkoholia on saatavilla runsaasti ja edulliseen hintaan kaikkialla Euroopassa.
EnglishIt is important for us to make the point that everything we do must be affordable.
Meille on tärkeää antaa signaali - se, että meidän on pystyttävä myös rahoittamaan tekemisemme.
EnglishThe Commission continues to believe in affordable language and translation regimes.
Komissio uskoo edelleen edullisiin kieli- ja käännösjärjestelmiin.
EnglishAs a result you should enjoy universal access to high-quality services at affordable prices.
Tarkoituksena on taata korkealaatuiset palvelut kaikille kansalaisille kohtuuhintaan.
EnglishWe must have a timeframe in which things are kept realistic and affordable.
Meillä on oltava aikaväli, jolla asiat pidetään realistisina ja kustannuksiltaan edullisina.