"against democracy" translation into Finnish

EN

"against democracy" in Finnish

See the example sentences for the use of "against democracy" in context.

Similar translations for "against democracy" in Finnish

against preposition
democracy noun

Context sentences for "against democracy" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us stand together for parliamentary democracy and against its incapacitation.
Puolustakaamme yhdessä parlamentaarista demokratiaa ja olkaamme sen jääväämistä vastaan.
EnglishWe would strongly warn against attempts to centralize democracy in this way.
Haluamme tiukasti varoittaa tällaisista yrityksistä keskittää demokratiaa.
EnglishWe are also concerned about the threats directed against the Taiwanese democracy.
Olemme myös huolestuneita Taiwanin demokratiaan kohdistuvista uhkista.
EnglishEven if we want energy security for ourselves, we must not play off democracy against it.
Vaikka haluamme energiavarmuutta itsellemme, emme voi sen vuoksi uhrata demokratiaa.
EnglishThe real fight for democracy and against oppression and terrorism begins, of course, here.
Varsinainen taistelu sortoa vastaan, demokratian puolesta ja terroria vastaan alkaa siitä.
EnglishMr Barón Crespo has just said that those who are against parties are against democracy.
Jäsen Barón Crespo sanoi äsken, että ne, jotka vastustavat puolueita, vastustavat demokratiaa.
EnglishMany people also believe that it is possible to play off Europe and democracy against one another.
Monet uskovat myös, että on mahdollista asettaa EU ja demokratia vastakkain.
EnglishMr President, in my opinion the vote on the Titley report was an offence against democracy.
Arvoisa herra puhemies, mielestäni äänestyksessä Titleyn mietinnöstä rikottiin demokratiaa.
EnglishHowever, we must admit that terrorism has already won its first victories against democracy.
Meidän on kuitenkin myönnettävä, että terrorismi on jo saanut ensimmäiset voittonsa demokratiasta.
EnglishAn attack against press freedom is an attack against democracy.
Loukkaus lehdistönvapautta vastaan on loukkaus demokratiaa vastaan.
EnglishFighting against terrorism cannot mean fighting against democracy.
Terrorismin torjuminen ei voi merkitä demokratian torjumista.
EnglishAt present, efforts are being made, but the fight against crime is spilling over into a battle against democracy.
Tällä hetkellä ponnistellaan, mutta rikosten torjunta leviää demokratian vastaiseen taisteluun.
EnglishHow will the Commission register its protest against the violation of democracy and human rights in Colombia?
Mitä neuvosto tekee vastustaakseen Kolumbiassa tapahtuvia vakavia rikoksia demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastaan?
EnglishMr President, today I intend to address the issue of the right balance between the fight against corruption and democracy.
(EN) Arvoisa puhemies, aion käsitellä oikeaa tasapainoa korruption vastaisen taistelun ja demokratian välillä.
EnglishIt cannot mean fighting against democracy.
Se ei voi merkitä demokratian torjumista.
EnglishImplementing this programme would restrict human trafficking, which goes against the principles of democracy and human dignity.
Tällaisen ohjelman avulla voitaisiin vähentää ihmiskauppaa, joka on demokratian ja ihmisarvon periaatteiden vastaista.
EnglishWe cannot now accept last-minute deals and haggling that are not only against Parliament, but also against democracy and transparency.
Emme voi hyväksyä viime hetken kaupanhierontaa, sillä se on vastoin sekä parlamentin että demokratian ja avoimuuden periaatteita.
EnglishThere is a conspiracy among certain governments against human rights in Cuba and against hopes for democracy in that friendliest of countries.
Tietyt valtiot ovat salaliitossa Kuuban ihmisoikeuksia ja demokratiatoiveita vastaan tässä mitä ystävällisimmässä valtiossa.
English   Mr President, the facility to respond to threats against human rights and democracy is a self-evident and necessary objective.
   Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan kohdistuviin uhkiin vastaamista tukeva väline on itsestään selvä ja tarpeellinen tavoite.
EnglishWe are surprised, and somewhat indignant, at the approach advocated by the Commission, which sets efficiency against democracy.
Olemme yllättyneitä ja jokseenkin närkästyneitä komission soveltamasta lähestymistavasta, jossa asetetaan tehokkuus ja demokratia toisiaan vastaan.

Other dictionary words

English
  • against democracy

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Turkish-English dictionary.