"to alienate" translation into Finnish

EN

"to alienate" in Finnish

FI

EN to alienate
volume_up
[alienated|alienated] {verb}

A jumble of symbols alienates consumers rather than informing them.
Merkkiviidakko pikemminkin vieraannuttaa kuluttajia kuin tarjoaa näille tietoa.
As we know, this issue does, at a social level, sometimes alienate people from the European Union.
Kuten tiedämme, tämä asia joskus vieraannuttaa kansalaisia Euroopan unionista sosiaalisella tasolla.
If we really want to get people’s backs up and alienate young people from the European Union, that would be the way to go!
Jos todella haluamme saada ihmiset ärsyyntymään ja vieraannuttaa nuoret Euroopan unionista, tämä on oikea tapa edetä.

Context sentences for "to alienate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy then do we seek to alienate Tunisia and its 10 million people?
Miksi me sitten pyrimme vieraannuttamaan Tunisian ja sen kymmenmiljoonaisen kansan?
EnglishNot technologies that individualise, isolate and alienate pupils.
Ei siis tekniikoita, jotka itsekeskeistävät, eristävät ja vieraannuttavat oppilaan.
EnglishIf the EU wishes to alienate itself from the public even more, then it should go down this route.
Jos EU haluaa etääntyä kansalaisista entisestään, on valittava tämä tie.
EnglishThe European Union cannot alienate itself from what is happening.
Euroopan unioni ei voi etäännyttää itseään siitä, mitä tapahtuu.
EnglishWhatever the reasons for that particular measly fine, it will alienate a large number of fans.
Mitkä sitten ovatkin syyt tuohon todella mitättömään sakkoon, se suututtaa erittäin monia faneja.
EnglishSuch campaigns are the kind of things that alienate the citizens.
Tällaiset kampanjat ovat syy kansalaisten vieraantumiseen.
EnglishWith empty promises alone and no money to back them up, you will only alienate the voter even more.
Katteettomilla lupauksilla, joiden tueksi ei saada rahoitusta, vieraannutatte vain äänestäjät entisestään.
EnglishPromoting European political parties will only further alienate the citizen from European politics.
Eurooppalaisten poliittisten puolueiden edistäminen pelkästään karkottaisi kansalaiset vielä kauemmaksi eurooppalaisesta politiikasta.
EnglishHowever, we must be careful not to penalise the ordinary people, as that would alienate us from helping them.
Meidän on kuitenkin varottava, etteivät tavalliset ihmiset joudu kärsimään, koska silloin heidän auttamisensa olisi vaikeampaa.
EnglishFrom our ivory towers in Brussels we have once again managed to alienate ourselves even further from the citizens in the Member States.
Olemme Brysselin norsunluutorneissa taas kerran onnistuneet etäännyttämään itsemme yhä kauemmaksi jäsenvaltioiden kansalaisista.
EnglishThe risk would be to alienate public opinion in these countries against the Union and that would risk us being seen as vacuous and vacillators.
Vaarana on, että julkinen mielipide kääntyy näissä maissa EU:ta vastaan ja että EU nähdään merkityksettömänä ja häilyvänä.
EnglishWe are trying to create a real political union and if this is to be a Union of regulation only, then it will alienate ordinary people.
Pyrimme luomaan todellisen poliittisen unionin, ja jos siitä tulee vain säännösten unioni, tavalliset ihmiset ryhtyvät vieroksumaan sitä.
EnglishFundamentally, our attitude is that it is not to Europe’s advantage to alienate itself from this growing economy by means of customs duties and quotas.
Pohjimmiltaan kantamme on, ettei ole Euroopan edun mukaista vieraantua tästä kasvavasta taloudesta määräämällä tulleja ja kiintiöitä.
EnglishThe use of biometric technology as proposed by Commissioner Frattini is in order to produce greater efficiency, and must not alienate public support.
Komission jäsenen Frattinin ehdottamalla biometrisen tekniikan käytöllä pyritään parempaan tehokkuuteen, eikä se saa syödä suuren yleisön luottamusta.
EnglishThey are their temporary and contingent custodians and, if they want to alienate power from Westminster, they should have the courtesy to ask our permission.
He ovat vapauksiemme väliaikaisia ja satunnaisia vartijoita, ja jos he haluavat viedä vallan Westminsteristä, heidän olisi pyydettävä siihen meiltä kohteliaasti lupaa.
EnglishWhat that means is that we have to carry the public with us rather than alienate them, and whose vocation is it to do that if not their directly elected representatives?
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on saatava kansalaiset mukaamme sen sijaan, että vieraannutamme heidät. Kenen kutsumus tämä on, ellei unionin suorilla vaaleilla valittujen edustajien?