"to allot" translation into Finnish

EN

"to allot" in Finnish

EN to allot
volume_up
[allotted|allotted] {verb}

allot an amount of EUR 25 billion per operation.
jakaa 25 miljardia euroa kussakin.
It is imperative to encourage the equal sharing among men and women of responsibilities in personal and family life and better distribute the time allotted to paid and unpaid work.
On välttämätöntä edistää miesten ja naisten yksityis- ja perhe-elämän vastuun tasapuolista jakamista sekä jakaa paremmin palkalliseen ja palkattomaan työhön käytettävää aikaa.
In normal circumstances, the Eurosystem, when conducting its open market operations, assesses the total liquidity need of the banking sector and, in competitive tenders, allots this amount.
Toteuttaessaan normaalioloissa avomarkkinaoperaatioita eurojärjestelmä arvioi pankkisektorin tarvitseman likviditeetin kokonaismäärän ja jakaa tämän määrän huutokauppaoperaatioissa.

Context sentences for "to allot" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust how much money, Mr Vondra, will the 27 allot to adaptation and mitigation in the developing world?
Arvoisa ministeri Vondra, kuinka paljon rahaa 27 jäsenvaltion EU myöntää kehitysmaissa toteutettaviin lievennys- ja sopeutumistoimenpiteisiin?
EnglishExemptions from the obligation to publish a prospectus have been clarified in cases where companies sell via intermediaries or retail chains or allot shares to staff.
Vapautuksia esitteen julkistamisvelvollisuudesta on selkeytetty tapauksissa, joissa yritykset myyvät välittäjien tai myyntiketjujen kautta tai jakavat osakkeita työntekijöilleen.