"to arbitrate" translation into Finnish

EN

"to arbitrate" in Finnish

EN to arbitrate
volume_up
[arbitrated|arbitrated] {verb}

Context sentences for "to arbitrate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo why did the Commission refrain from asking the WTO to arbitrate in this dispute?
Minkä takia komissio ei pyytänyt WTO: ta toimimaan riidan sovittelijana?
EnglishAny regulator who has a request for information rejected should be able to ask his or her peers to arbitrate.
Lainsäätäjän, jonka tiedonsaantipyyntö torjutaan, on voitava pyytää välimiesmenettelyä.
EnglishHe called in the King of Spain to arbitrate.
Hän kutsui välittäjäksi Espanjan kuninkaan.
EnglishUntil now, one of the tasks of diplomatic services has been to arbitrate in disputes relating to the Euro-Mediterranean Agreement.
Tähän asti yksi diplomaattiedustustojen tehtävistä on ollut Euro-Välimeri-sopimukseen liittyvien riitojen sovittelu.
EnglishFourthly, in order to arbitrate in cases of conflicting competences, we propose a solution involving the courts rather than the political bodies.
Neljännessä suuntaviivassa ehdotamme toimivaltaristiriitojen ratkaisemiseksi pikemminkin tuomioistuinta kuin poliittista elintä.
EnglishFurthermore, if the European Union could arbitrate between Turkey and Cyprus, I believe we would save Greece 2% of its GDP.
Jos Euroopan unioni voisi lisäksi toimia välittäjänä Turkin ja Kyproksen välillä, uskon, että voisimme säästää Kreikalle kaksi prosenttia sen BKT:stä.
EnglishWho will arbitrate?