"to be yourself" translation into Finnish

EN

"to be yourself" in Finnish

EN to be yourself
volume_up
{verb}

to be yourself

Similar translations for "to be yourself" in Finnish

Be noun
Finnish
to be verb
yourself noun
Finnish
yourself pronoun
Finnish

Context sentences for "to be yourself" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you believe these fish have all moved to Iceland, you are deluding yourself!
Jos uskotte, että nämä kalat ovat kaikki muuttaneet Islantiin, petätte itseänne!
EnglishAs you yourself observed, these post-trading activities are too costly today.
Totesitte itsekin, että nämä post trading -palvelut ovat nykyään liian kalliita.
EnglishThe punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
Vitsin huippukohta oli, kun joku neuvoi teitä hyppäämään helikopterista alas.
EnglishCould someone, either Mr Bourlanges or yourself, give us some information on this?
Voiko joku selittää tämän meille, joko jäsen Bourlanges tai te, arvoisa puhemies?
EnglishYou know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
Tiedätte itsekin, että parlamentti on hyvin perillä tarkistusten sisällöstä.
EnglishThe Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.
Komission varapuheenjohtaja ja te itsekin olette itse asiassa sanoneet samaa.
EnglishI do hope that you yourself will be prepared to reflect on our considerations.
Toivon kuitenkin, että haluatte myös vielä harkita meidän esittämiämme näkökantoja.
EnglishI think that a reaction from yourself, Madam President, would be wholly appropriate.
Arvoisa puhemies, mielestäni teidän pitäisi todellakin ottaa kantaa tähän asiaan.
EnglishMadam rapporteur, you yourself have seen the problems with new signs and symbols.
Rouva esittelijä, näettehän, kuinka uusien tunnusten, uusien symbolien käyttö sujuu.
EnglishWe are facing a very difficult position as I am sure you are aware yourself.
Olemme mielestäni hyvin vaikeassa asemassa, niin kuin varmaan itsekin tiedätte.
EnglishSo you don't have to do amazing things with your money to make yourself happy.
Ei siis tarvitse tehdä ihmeellisiä asioita rahallaan tullakseen onnelliseksi.
EnglishYou have seen yourself as the guardian of the Treaties, and that is indeed your role.
Te olette ymmärtänyt itsenne sopimusten vartijaksi - mikä teidän roolinne onkin.
EnglishHelp yourself remember your strong password or passphrase by following these tips:
Vahva salasana tai tunnuslause on helppo muistaa seuraavien vihjeiden avulla:
EnglishSurround yourself with the living majesty of forests in this free theme for Windows.
Ympäröi itsesi elävien metsien vaikuttavuudella tässä ilmaisessa Windows-teemassa.
EnglishI think, though, that, as you yourself have already said, quality speaks for itself.
Olen kuitenkin ja te sanoitte sen jo sitä mieltä, että laatu puhuu puolestaan.
EnglishYou have therefore surpassed yourself in your consideration of the time that you had.
Ylititte siksi itsenne tavassa, jolla arvioitte käytettävissänne olevaa aikaa.
EnglishUse these tips to help yourself create and remember strong passwords or passphrases:
Näiden vinkkien avulla voit luoda ja muistaa vahvoja salasanoja tai tunnuslauseita:
EnglishIf you don't want to wait, you can end the program yourself by using Task Manager.
Ellet halua odottaa, Tehtävienhallinnan avulla voit lopettaa ohjelman itse.
EnglishHere you may ask yourself to what extent we can leave this to the social partners.
Tässä yhteydessä voi kysyä, kuinka paljon meidän pitää jättää työmarkkinaosapuolille.
EnglishThat is why I want to repeat what you yourself said: let us do it together.
Sen vuoksi haluan toistaa teidän omat sananne: meidän on tehtävä yhteistyötä.