"bear" translation into Finnish

EN

"bear" in Finnish

EN

bear {noun}

volume_up
1. zoology
bear (also: brown bear)
It's a spirit bear, or a Kermode bear.
Se on henkikarhu, tai Kermode-karhu.
We've entered "bear" into the text box.
Muokkausruudussa lukee "karhu".
We've entered "bear" into the text box.
Tekstiruudussa lukee "karhu".
2. literal
bear
volume_up
otso {noun} [lit.]
bear

Context sentences for "bear" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also said, however, that you need to bear three different things in mind here.
Sanoin kuitenkin myös, että tässä yhteydessä on pidettävä mielessä kolme seikkaa.
EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Meidän on otettava huomioon rannikkoalueiden erityiset maantieteelliset piirteet.
EnglishHowever, the future will tell whether the seed sown at Laeken will bear fruit.
Tulevaisuus sitten kertoo, kantaako Laekenissa kylvämämme siemen hyvää hedelmää.
EnglishPerhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.
Ehkäpä kollegat jaksavat kuunnella, jos selitän nyt, miksi asia on niin tärkeä.
EnglishI would urge the Commission to bear this in mind when looking at this proposal.
Pyytäisin komissiota pitämään tämän mielessään tarkastellessaan tätä ehdotusta.
EnglishYou are mandated to bear the European Union's great responsibility in this field.
Teille on annettu valtuudet käyttää Euroopan unionin suurta vastuuta tällä alalla.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
Asian käsittely on ollut täysin avointa, ja monet kollegat voivat sen todistaa.
EnglishIt finds this hard to bear, as it feels its identity as a great power threatened.
Sen on vaikea hyväksyä asiaa, sillä sen mielestä maan suurvalta-asema on uhattuna.
EnglishWe have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
Meidän on muistettava, että alueiden sisällä esiintyy myös merkittäviä eroja.
EnglishThere is still a lot of concern about it, and I ask you to bear that in mind.
Tähän liittyy vielä joitakin huolenaiheita, ja pyydän teitä ottamaan ne huomioon.
EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Jos työlupa tarvitaan, muista, että sitä koskeva hakemus saatetaan myös hylätä.
EnglishIt should bear that in mind, in view of the European elections in June next year.
Tämä sen olisi muistettava, sillä meillä on Eurooppa-vaalit ensi vuoden kesäkuussa.
EnglishWe therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
Sen vuoksi tarvitsemme enemmän vastuunkantajia, päätimme siitä eilen illalla.
EnglishThose in your ranks who played their part in causing this bear the responsibility.
Ne teidän joukossanne, jotka osallistuivat sen aiheuttamiseen, ovat vastuussa.
EnglishI call on colleagues to bear this in mind when making proposals on this matter.
Pyydän kollegoja pitämään tämän mielessä, kun he tekevät asiaa koskevia ehdotuksia.
EnglishWhen mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.
Uutta energiastrategiaamme laadittaessa meidän on pidettävä mielessä muutama haaste.
EnglishThe first committee of inquiry worked hard, and its work is starting to bear fruit.
Ensimmäinen tutkintavaliokunta on tehnyt kovasti töitä ja tämä työ on tehonnut.
EnglishThe industry itself, operators and users, must also bear a proportion of the costs.
Myös alan itsensä, yrittäjien ja käyttäjien, on maksettava osa kustannuksista.
EnglishThis is another area in which the EU must bring much more influence to bear.
Tämä on toinen asia, jossa EU:n on käytettävä nykyistä enemmän vaikutusvaltaansa.
EnglishBear in mind that there are also non-aligned countries at the negotiating table.
Ottakaa huomioon, että pöydän ympärillä istuu myös puolueettomia valtioita.