EN

blast {noun}

volume_up
It is enough to mention today's blast in Transnistria, which severely damaged the gas pipeline.
On riittävää mainita tämänpäiväinen räjähdys Transnistriassa, joka vahingoitti pahasti kaasuputkea.
blast (also: gust)
What mattered was at last to get a foot in the door, which can then be opened a bit wider by the next blast of wind.
Jo seuraava tuulenpuuska voi avata oven avoimemmaksi.
A single blast of the new technology can affect animals across 3.8 million km2 of water.
Yksi ainoa uuden tekniikan paineaalto voi vaikuttaa eläimiin 3,8 miljoonan neliökilometrin suuruisella vesialueella.
blast (also: hoot)

Context sentences for "blast" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLike many who survived the blast, the United Nations itself carries deep wounds.
Yhdistyneille Kansakunnille jäi iskusta syvät arvet, aivan kuin monille henkiinjääneillekin.
EnglishOur soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
Talebanin pommit tappavat sotilaitamme, koska meillä ei ole varaa pomminkestäviin ajoneuvoihin.
EnglishAccording to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is "a blast from the past' .
Tanskan ulkoministeri Neils Helveg Petersen sanoo: "Se on tuulahdus menneisyydestä" .
EnglishIt is enough to mention today's blast in Transnistria, which severely damaged the gas pipeline.
On riittävää mainita tämänpäiväinen räjähdys Transnistriassa, joka vahingoitti pahasti kaasuputkea.
EnglishA single blast of the new technology can affect animals across 3.8 million km2 of water.
Yksi ainoa uuden tekniikan paineaalto voi vaikuttaa eläimiin 3,8 miljoonan neliökilometrin suuruisella vesialueella.
EnglishWhat mattered was at last to get a foot in the door, which can then be opened a bit wider by the next blast of wind.
Jalka piti vihdoinkin saada oven rakoon. Jo seuraava tuulenpuuska voi avata oven avoimemmaksi.
EnglishThe convention may unleash a few more but I am glad to see that those wretched shopping lists have gone at the first blast.
Valmistelukunta saattaa vielä lisätä näiden voimakkuutta, mutta olen iloinen, että nuo viheliäiset ostoslistat hävisivät jo ensimmäisen tuulenpuuskan myötä.
EnglishThis depleted uranium is used in bombs because it is very dense and highly penetrating; it can blast through floors, tank armouring and so on.
Köyhdytettyä uraania käytetään pommeissa, koska se on erittäin tiivistä ja läpäisevää; se voi läpäistä esimerkiksi lattian tai panssarivaunun.
English. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
laatija.-(EN) Arvoisa puhemies, viime viikon itsemurhapommitus Karachissa muistutti meitä siitä, miten vaarallisen lähelle anarkiaa Pakistan on päässyt.
EnglishThey could also have been preceded by those workers in the steelworks whose blast furnaces have been quenched to enable steel to come in from Thailand.
Myös ne työntekijät, joiden teräksensulatusuunit me suljimme tuottaaksemme terästä Thaimaasta, olisivat voineet olla lehterillä ennen heitä.
EnglishI hope Mr Tindemans will come to Denmark before the referendum and explain whether he is indeed - in the words of Mr Helveg - simply a 'blast from the past' .
Toivon, että Tindemans tulisi Tanskaan ennen kansanäänestystä selvittämään, onko hän vain - Neils Helvegin sanoin - "tuulahdus menneisyydestä" .
EnglishDandelions, lilies, sunflowers, maple leaves, and the brilliance of an oak tree in the fall: This free theme for Windows will bring a big cheerful blast of color to your desktop.
Voikukkia, liljoja, auringonkukkia, vaahteranlehtiä ja hieno tammipuu syksyllä: Tämä maksuton Windows-teema tuo työpöydällesi iloisen väriloiston.
EnglishEven now, after the Cuban dictator took advantage of 26 July to blast European policy, it cannot be said that every door has been closed or every possibility exhausted.
Vielä nytkin, Kuuban diktaattorin arvosteltua 26. heinäkuuta ankarasti EU:n politiikkaa, ei voida sanoa, että kaikki ovet on suljettu ja kaikki mahdollisuudet käytetty.
EnglishI am utterly convinced that the EU must take an offensive stance and take a firm front runner position in competitiveness, and must therefore invest in an innovation blast.
Olen täysin vakuuttunut, että EU:n on omaksuttava hyökkäävä kanta ja asetuttava tiukasti johtavaan asemaan kilpailukyvyssä, ja sen vuoksi sen on investoitava innovaatioryöppyyn.
EnglishThis is absolutely legitimate, but we must not turn this into a sort of fairground shooting-gallery where we blast away and see how many candidate Commissioners remain standing.
Tämä on täysin laillista, mutta emme voi tehdä tästä huvitilaisuutta, jossa leikitään ja kierretään tuoleja ja kun musiikki lakkaa, katsotaan, kuka jää ilman komission jäsenen paikkaa.