EN

breed {noun}

volume_up
breed (also: kind, race)
At first reading, my Group also called for labelling the breed and region of origin of the animal involved.
Ryhmäni ajoi ensimmäisessä käsittelyssä innokkaasti sitä, että myös kyseessä olevan eläimen rotu ilmoitettaisiin sekä alue, jolta se on lähtöisin.
From 2003, all beef will be labelled with place of birth, place of fattening, place of slaughter, breed and age of the animal.
Kaikkeen naudanlihaan merkitään vuodesta 2003 alkaen eläimen syntymäpaikka, kasvatuspaikka, teurastuspaikka, rotu ja ikä.
This breed of European politicians is prepared to do anything to impose its vision of Europe and to do so against the wishes of the people, if necessary.
Tämä eurooppalaisten poliitikkojen rotu on valmis tekemään kaikkensa saadakseen voimaan oman visionsa Euroopasta ja tekee sen tarvittaessa vastoin kansalaisten tahtoa.
breed (also: strain)
breed

Context sentences for "breed" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPoliticians of a new breed have, as from now, taken their place in this Parliament.
Uudentyyppiset poliitikot ovat nyt ottaneet paikkansa Euroopan parlamentissa.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Vaikka tilanne on meidän kannaltamme hyvä, emme saa sortua itsetyytyväisyyteen.
EnglishFor example, instead of searching for "dogs," search for a specific breed of dog.
Käytä hakuehtona esimerkiksi mieluummin tiettyä koirarotua kuin pelkästään sanaa "koira".
EnglishWhy should we breed them just to kill them and serve them up at table?
Miksi meidän pitää kasvattaa niitä tappaaksemme ne ja tuodaksemme ne ruokapöytään?
EnglishHistory has showed repeatedly that efforts to suppress languages breed contempt.
Historia on osoittanut toistuvasti, että yritykset tukahduttaa kieliä synnyttävät halveksuntaa.
EnglishThe Norwegians breed salmon in the estuaries of rivers where there are stocks of natural salmon.
Norjalaiset kasvattavat lohia niiden jokien suissa, joissa on luonnonlohikantoja.
EnglishThat ignorance of each other breeds fear and distrust and eventually will breed conflict.
Tämä toisistaan tietämättömyys synnyttää pelkoa ja epäluottamusta ja johtaa lopulta konflikteihin.
EnglishDrugs breed crime and social destitution and tear many people' s lives apart.
Huumausaineet aiheuttavat rikollisuutta, yhteiskunnallista kurjuutta ja pilaavat monien ihmisten elämän.
EnglishI would prefer to think of him as a Rottweiler, which is what we need, rather than a tamer breed!
Näkisin hänet mieluiten rottweilerina, sillä sellaista me tarvitsemme, emme kesympää rotua.
EnglishIn the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
Pohjoismaissa on myös hyönteisiä, jotka tarvitsevat palavia muurahaiskekoja voidakseen lisääntyä.
EnglishA budget that is born of euroscepticism will only breed more of it.
Sellaisella talousarviolla, jonka moottorina on euroskeptisyys, luodaan vain lisää euroskeptisyyttä.
EnglishIf we feel we cannot do without them, then we must breed them.
Jos emme pärjää ilman kädellisiä eläimiä, niitä on kasvatettava.
EnglishWith regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Maalla olevissa elintarvikeketjuissa meidän täytyy kylvää ja kasvattaa sekä korjata sato ja käsitellä.
English5:08 Because dragonflies need fresh water to breed.
5:08 Sillä sudenkorennot tarvitsevat makeaa vettä lisääntyäkseen.
EnglishI saw birds that breed in Greenland in the Gulf, so this is a hemispheric issue.
EnglishThat is because subsidies and legislation do not inspire artists - they breed bureaucrats and parasites.
Tukipalkkiot ja lainsäädäntö eivät innosta taiteilijoita, vaan ne synnyttävät byrokraatteja ja loisia.
EnglishAlso, it will be necessary to encourage interested people to continue to breed these rare animals.
On myös välttämätöntä, että asiasta kiinnostuneita ihmisiä rohkaistaan kasvattamaan näitä harvinaisia eläimiä.
EnglishThe text adopted by Parliament is going to breed confusion.
Parlamentin hyväksymä teksti aiheuttaa sekaannusta.
EnglishThat had nothing to do with a spirit of cooperation and it certainly did not breed mutual trust.
Sillä ei ollut mitään tekemistä yhteistyöhengen kanssa eikä se herättänyt missään nimessä molemminpuolista luottamusta.
EnglishFarmers are in fact a dying breed, Commissioner, given that 3 % of them are lost every year.
Kyse on todellakin lajin kuolemisesta sukupuuttoon, arvoisa komissaari, sillä joka vuosi maatalousyrittäjien määrä vähenee 3 %.

Synonyms (English) for "breed":

breed
half-breed