"to bring out" translation into Finnish

EN

"to bring out" in Finnish

EN

to bring out {verb}

volume_up
Today, Parliament has a unique opportunity to bring out and reveal our most positive attributes.
Tänään Euroopan parlamentilla on ainutlaatuinen tilaisuus esittää ja paljastaa parhaat puolemme.
We needed to see how we could put in amendments to the proposals that Mr Byrne is going to bring out.
Meidän oli otettava selvää, miten voisimme esittää tarkistuksia niihin ehdotuksiin, joita komission jäsen aikoo tehdä.

Similar translations for "to bring out" in Finnish

to bring verb
out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish

Context sentences for "to bring out" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Alankomaiden vapauspuolue tekee nyt kaikkensa, jotta tämä todella tapahtuisi.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Syyllisten saaminen oikeuden eteen edellyttää riippumattomia tutkimuksia.
EnglishBring Europe out of its rut, Mr President-in-Office of the Council, dare to do it!
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ohjatkaa Eurooppa uusille urille, uskaltakaa tehdä niin!
EnglishAnd by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
Seitsemän minuutin ja 30 sekunnin jälkeen he vetivät ruumiini ulos ja toivat minut takaisin.
EnglishFirstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
Ensin on annettava sokkihoitoa, jotta potilas saadaan herätettyä nykyisestä koomasta.
EnglishWar and conflict often bring unimaginable evil out of such people.
Sota ja konfliktit synnyttävät usein käsittämätöntä pahuutta tällaisissa ihmisissä.
EnglishHysteria about climate change does sometimes bring out veritable totalitarian traits!
Ilmastonmuutokseen liittyvä hysteria saa toisinaan aikaan todellisia totalitaarisia piirteitä!
EnglishMoral: transparency which does not also bring the right people out in a sweat is worthless.
Teesini on, että jos avoimuus ei saa asianosaisia hikoilemaan, se ei ole minkään arvoista!
EnglishNext time when we have a formal opportunity, we should bring out the champagne.
Seuraavalla kerralla, kun meillä on virallinen tilaisuus, meidän on juhlistettava sitä samppanjalla.
EnglishWould the four of you with calculators please bring out your calculators, then join me up on stage.
Voisitteko kaikki neljä ottaa laskimenne esille ja tulla seurakseni lavalle.
EnglishIt will also deplete that country of people of working age who might bring the country out of poverty.
Se myös vie maasta työikäisiä ihmisiä, jotka voisivat nostaa maan köyhyydestä.
EnglishTogether we tried to bring out what was best for Parliament.
Yhdessä yritimme saada aikaan parlamentin kannalta parhaan lopputuloksen.
EnglishThese were the basic ideas I wanted to bring out in the interview.
Tästä perusajatuksesta haastattelussa oli kyse minun kannaltani.
EnglishI think it is important that we support the legislation coming out to bring Turkmenistan closer to us.
Pidän tärkeänä sitä, että me tuemme lainsäädäntöä, joka voi tuoda Turkmenistania lähemmäs meitä.
EnglishThat is the kind of challenge which perhaps we should bring out and discuss in greater detail.
Se on sellainen haaste, joka meidän olisi ehkä tuotava esille ja keskusteltava siitä yksityiskohtaisemmin.
English(BG) I believe that the European Union and all of us are making efforts to bring Europe out of recession.
(BG) Minun mielestäni Euroopan unioni ja me kaikki ponnistelemme saadaksemme EU:n selviämään taantumasta.
EnglishWays will have to be found to bring Turkish Cypriots out of their political and economic isolation.
On keksittävä keinoja, joilla kyproksenturkkilaisten poliittinen ja taloudellinen eristyneisyys voidaan lopettaa.
EnglishIf the AU cannot bring itself to sort out this mess, then it is reasonably fair to ask why the EU should do so.
Mikäli Afrikan unioni ei saa sotkua selvitettyä, herää kysymys, miksi EU:n sitten pitäisi yrittää sitä.
EnglishAnd as usual, the band was psyched, but there was this one guy in the band who told me he just couldn't bring himself to go out there.
Bändi oli innoissaan, paitsi yksi kaveri, joka kertoi, ettei hän pysty siihen.
EnglishPerhaps these presidential elections will help bring the country out of political stalemate and will provide more stability.
Nämä presidentinvaalit auttavat ehkä maata nousemaan poliittisesta umpikujasta ja tuovat lisää vakautta.