EN

butcher {noun}

volume_up
Lankoni on teurastaja, ja hän omistaa teurastamon Yorkshiressa.
That is a rather strange set-up, a bit like having a butcher inspecting the quality of his own meat.
Kyseessä on melko erikoinen asetelma, vähän kuin teurastaja tarkastaisi oman lihansa laatua.
One was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
Yksi oli vartija, yksi oli teurastaja, yksi kauppias ja yksi turvallisuusviranomaisen jäsen.

Context sentences for "butcher" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
Muistan tuolloin käyneeni erään teurastajan luona, joka ei todellakaan voinut ymmärtää.
EnglishWe do have large slaughterhouses in Europe, but we also have a host of small butcher's shops.
Euroopassa on suuria teurastamoja, mutta myös paljon pieniä lihakauppoja.
EnglishThat is a rather strange set-up, a bit like having a butcher inspecting the quality of his own meat.
Kyseessä on melko erikoinen asetelma, vähän kuin teurastaja tarkastaisi oman lihansa laatua.
EnglishOne was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
Yksi oli vartija, yksi oli teurastaja, yksi kauppias ja yksi turvallisuusviranomaisen jäsen.
EnglishMy brother-in-law is a butcher.
Lankoni on teurastaja, ja hän omistaa teurastamon Yorkshiressa.
EnglishWe cannot allow one scapegoat to pay on behalf of everyone, even if that scapegoat is a butcher.
Emme voi hyväksyä sitä, että on olemassa vain yksi syntipukki, joka maksaisi kaikkien puolesta, vaikka tämä syntipukki onkin tyranni.
EnglishFinally, every political means was applied, but they had no prospect of succeeding against the Belgrade butcher.
Otimme vihdoinkin käyttöön kaikki poliittiset keinot, joilla ei kuitenkaan ollut toiveita onnistua Belgradin teurastajien vuoksi.
EnglishAs I explained there are complications and risks depending on where it is done, at the abattoir or in the butcher' s shop.
Kuten selitin, lisäongelmia ja vaaroja voi aiheutua siitä riippuen, missä poisto tehdään, teurastamossako vai lihakaupassa.
EnglishWhat about the village butcher; are we not always saying "yes' to local produce?
Mitä tapahtuu pientilalliselle, joka haluaa vain ajaa eläimensä paikasta X paikkaan Y?
EnglishRegime change is the only way to ensure a disarmed and peaceful Iraq and prevent ongoing brutalisation of its people by the Butcher of Baghdad.
Hallinnon muutos on ainoa keino taata aseeton ja rauhallinen Irak ja saada Bagdadin teurastaja lopettamaan kansaansa kohdistamansa raakuudet.
EnglishThey are from a local butcher and farmer who lives next door to me, who will almost certainly not be in business by the end of the week.
Ne ovat peräisin naapurissani asuvalta paikalliselta teurastajalta ja maanviljelijältä, joka ei lähes varmasti voi harjoittaa ammattiaan viikon lopussa.
EnglishNow that vile trigger-man, McGuinness - once described by Mr Robinson as 'the Bogside butcher' - shamefully shares the highest office in my land.
Nyt tämä halpamainen ampuja, McGuinness - jota Peter Robinson joskus kuvaili Bogsiden teurastajaksi - jakaa häpeällisesti maani korkeimman viran.
EnglishIf instead removal is required at the butcher or retail outlet, there will be control problems in the recovery and the destruction of the bones.
Jos sen sijaan vaaditaan ruhojen poistamista teurastamoista ja jälleenmyyntipisteistä, luiden talteen ottamisen ja tuhoamisen valvonta aiheuttaa ongelmia.
EnglishSmall traditional butcher shops that sell beef unpackaged should be allowed to display information as an alternative to labelling each item.
Pienten perinteisten teurastusliikkeiden, jotka myyvät pakkaamatonta nautaa, on edelleen saatava laittaa tietoa näkyviin vaihtoehtona jokaisen yksikön merkitsemiselle.
EnglishThe British Prime Minister' s recent visit to Moscow, the way he toadied to the butcher-in-chief Putin, reflect the general attitude of the western powers.
Britannian hallituksen päämiehen äskettäinen vierailu Moskovaan ja hänen hännystelynsä joukkomurhasta vastuussa olevaa Putinia kohtaan ovat osoitus kaikkien länsimaisten valtojen asenteesta.
EnglishI hope that in amending this regulation Parliament can for once simplify rather than embellish and make the labelling of beef consumer-, butcher- and farmer-friendly.
Toivon, että tarkistamalla tätä asetusta parlamentti voi kerralla yksinkertaistaa pikemminkin kuin koristella ja tehdä merkinnöistä kuluttaja-, teurastaja- ja maanviljelijäystävällisiä.
EnglishWe are reminded of the close personal friendship between the Chairman of the United States Chief of Staff, General Henry Shelton, and the butcher from Jakarta, General Wiranto.
Meitä muistutetaan Yhdysvaltojen pääesikunnan päällikön, kenraali Henry Sheltonin ja Jakartan teurastajan, kenraali Wiranton välisestä läheisestä henkilökohtaisesta ystävyydestä.
EnglishIn the light of all this, how can we still consider granting aid and subsidies and maintaining relations with people who torture and butcher their political opponents?
Kaiken tämän valossa ihmettelen, onko vielä mahdollista ajatella tukien ja avustusten jakamista ja ylläpitää suhteita niiden kanssa, jotka kiduttavat ja surmaavat poliittisia vastustajiaan.