EN

call {noun}

volume_up
This is a call for every true Mexican to join this initiative.
Tämä on kutsu kaikille todellisille meksikolaisille yhtyä tähän aloitteeseen.
So this is a call, a plea, to the incredibly talented TED community.
Tämä on kutsu, pyyntö, uskomattoman lahjakkaalle TED-yhteisölle.
In an emergency anywhere in the EU, call 112 to get an ambulance.
Hätätapauksessa kaikkialla EU:n alueella kutsu ambulanssi soittamalla numeroon 112.
The call for a more social Europe seems just a faint echo.
Huuto sosiaalisemman Euroopan puolesta näyttää olevan vain kaukainen kaiku.
As the Council and the Commission are dealing with what is written here meticulously, the call 'nunca mais' (never again) will be heeded.
Samalla kun neuvosto ja komissio käsittelevät mietintöä huolellisesti, huuto "nunca mais" (ei koskaan enää) on kuultu.
If a Group believes that this subject ought to have been debated here today or tomorrow, Mr Poettering, then a telephone call would have sufficed.
Hyvä jäsen Poettering, jos ryhmä katsoo, että asiasta olisi keskusteltava tänään tai huomenna, yksi puhelinsoitto olisi riittänyt.
More curiously still, Mr Bowe and Mr Collins, we suspect, were on the brink of supporting such a moratorium before their voices were stayed by a telephone call from London.
Vielä kummallisempaa on se, että epäilemme herra Bowen ja herra Collinsin olleen vähällä kannattaa lykkäystä, ennen kuin Lontoosta tullut puhelinsoitto sulki heidän suunsa.
call (also: bell)
The technical solution of the Bulgarian 112 system uses state-of-the-art technologies and allows calling line identification.
Bulgarian 112-järjestelmässä käytetään huippuluokan teknologisia ratkaisuja, ja järjestelmä tunnistaa, mistä soitto tulee.
The office of the OSCE in Grozny has been shut, and the visit to Chechnya of the delegation planned by the European Parliament was called off for no acceptable reason.
Etyjin toimisto Groznyssa on suljettu, Euroopan parlamentin suunnittelema delegaation vierailu T?
call (also: ring)
I had a phone call from Bosnia-Herzegovina recently.
Minulle tuli jokin aika sitten puhelu Bosniasta ja Hertsegovinasta.
Click the Video or Call button to start the call.
Soita puhelu napsauttamalla Video- tai Soita-painiketta.
If a phone call is made from Paris to London, there is no reason why one law should be applied in Paris and another in London.
Jos Pariisista soitetaan puhelu Lontooseen, ei ole järkevää soveltaa Pariisissa eri lakia kuin Lontoossa.
FI

put-call-pariteetti  {noun}

volume_up
put-call-pariteetti 

Context sentences for "call" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
On aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
EnglishWill the regulator be bound by the rules that call for their ratings to be used?
Sitovatko sääntelijää säännöt, jotka vaativat laitosten luokitusten käyttämistä?
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Kaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.
EnglishMr Castagnède is also right to call for more transparency and more information.
Herra Castagnède sanoo myös perustellusti: enemmän avoimuutta ja enemmän tietoa.
EnglishWe call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
Kehotamme painottamaan kaikkien avainasemassa olevien henkilöiden kouluttamista.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Kehotan kollegoita hyväksymään tämän kompromissin huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishTogether we must call and work for a European response to the financial crisis.
Meidän pitää yhdessä vaatia ja työstää eurooppalaista vastausta rahoituskriisiin.
EnglishI shall call for a vote on Mr Linkohr's motion, but not on Amendments Nos 1 to 5.
Annan äänestää kollega Linkohrin pyynnöstä, että tarkistuksista 1-5 ei äänestetä.
EnglishJust take a look at it, those of you here who call yourselves social democrats.
Itseään sosiaalidemokraateiksi nimittävien olisi syytä hieman miettiä tilannetta.
EnglishIt is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
Tämän vahvistaminen on hyvin helppoa, sillä olin läsnä nimenhuutoäänestyksessä.
EnglishI therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
Siksi kehotan teitä, hyvät parlamentin jäsenet, hyväksymään tarkistukseni 2 ja 6.
EnglishIn this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
Tältä osin vetoankin siihen, että tästä väliaikaisesta tuesta tehdään vakituinen.
EnglishSome Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Joillakin jäsenillä on tapana jättää mainitsematta nimenhuutoäänestyksen numero.
EnglishWe also call on them to maintain dialogue with an open and constructive attitude.
Kehotamme heitä myös jatkamaan vuoropuhelua avoimella ja rakentavalla asenteella.
EnglishMr President, your report of March 2004 was a real 'wake-up call' for Romania.
Arvoisa puhemies, maaliskuun 2004 mietintönne oli todellinen herätys Romanialle.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Mietinnössä vaaditut toimet nuorisotyöttömyyden alalla ovat myös asianmukaisia.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Onko liberaalipuolueen ryhmä valmis perumaan pyyntönsä nimenhuutoäänestyksestä?
EnglishIt has to take time and we have to accept what we call variety and flexibility.
Meidän on myös hyväksyttävä se, mitä kutsutaan moninaisuudeksi ja joustavuudeksi.
EnglishI call on my fellow Members to continue to focus on the role of women in Turkey.
Kehotan kollegojani edelleen kiinnittämään huomiota naisten asemaan Turkissa.
EnglishWe welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
Pidämme myönteisenä presidentti Saakašvilin päätöstä aikaistaa presidentinvaaleja.