EN capital
volume_up
{noun}

1. general

capital
capital

2. economics

capital
Private capital maximises profits, even at the cost of neglecting safety measures.
Yksityinen pääoma maksimoi voitot, jopa turvallisuustoimenpiteitä laiminlyömällä.
This type of vehicle allows capital to go to the right investments.
Tällaisen välineen avulla pääoma ohjautuu oikeanlaisiin sijoituskohteisiin.
At the same time, capital - both local and foreign - is getting richer.
Samalla niin paikallinen kuin ulkomainenkin pääoma tuottaa entistä enemmän voittoa.

Context sentences for "capital" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo date, the Commission has said that the capital market will decide the matter.
Tähän mennessä komissio on todennut, että asiasta päätetään pääomamarkkinoilla.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Se aikoo edistää pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä ja paljon, paljon muuta.
EnglishFollowing the fall of the Berlin Wall, Nicosia has been Europe's divided capital.
Berliinin muurin sortumisen jälkeen Nikosia on ollut Euroopan jaettu pääkaupunki.
EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Liiketoiminnan näkökulmasta Sao Paulo on Etelä-Amerikan rahoitusalan pääkaupunki.
EnglishAs you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Kuten tiedätte, Bryssel on lobbauksen kansainvälinen keskus ennen Washingtonia.
EnglishSharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.
Sharia-tuomioistuimet määräävät kuolemantuomioita nuorille esimerkiksi Somaliassa.
EnglishIt strengthens financial capital by transferring responsibility to the consumer.
Sillä kasvatetaan rahoituslaitosten varallisuutta siirtämällä vastuu kuluttajalle.
EnglishIf the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Jos rahoitus on kunnossa, meidän on helpompi houkutella yksityistä riskipääomaa.
EnglishThey are already recorded in the Capital Requirements Directive recently adopted.
Nämä vaatimukset on jo kirjattu äskettäin annettuun vakavaraisuusdirektiiviin.
EnglishThat means in fact that wage-earners have a large stake in capital in Denmark.
Se todellakin tarkoittaa, että palkansaajilla on suuri osuus pääomasta Tanskassa.
EnglishCapital punishment, therefore, causes the opposite effect to the one intended.
Kuolemanrangaistuksella on siis päinvastainen vaikutus kuin mihin sillä pyritään.
EnglishCo-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
Osuuskunnat sopivat erinomaisesti varsinkin pääomaköyhien alueiden yritysmuodoksi.
EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Juuri tällä hetkellä armeija suorittaa pääkaupungissa etsintöjä ja pidätyksiä.
EnglishThe most important of these are the free movement of people, services and capital.
Tärkein näistä oikeuksista on ihmisten, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus.
EnglishParticular attention should also be paid to the development of human capital.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös inhimillisen pääoman kehittämiseen.
Englishof capital were being deregulated, an economic policy stance based on purely
olosuhteissa ei puhtaasti kotimaisen tilanteen mukaan viritetty talouspolitiikka
EnglishThe Structural Funds must remain a European capital gain for the Member States.
Rakennerahastojen on säilyttävä eurooppalaisena lisäarvona jäsenvaltioiden suhteen.
EnglishThe tax burden on labour is increasing, while that on capital is decreasing.
Työhön kohdistuva verorasitus lisääntyy samaan aikaan kun pääomaverotus vähenee.
Englishcapital, in a manner that ensures that the relative income positions of NCBs
varmistetaan, etteivät muutokset liikkeessä olevien seteleiden määrissä vaikuta
Englishallocated fully in proportion to the NCBs' paid-up shares in the ECB's capital.
jaetaan kansallisten keskuspankkien kesken yksinomaan suhteessa niiden EKP:n