"capital city" translation into Finnish

EN

"capital city" in Finnish

EN capital city
volume_up
{noun}

capital city
Jerusalem: a sacred city for three religions, the capital city of books, an open capital.
Jerusalem on kolmen uskonnon pyhä kaupunki, kirjojen pääkaupunki, avoin pääkaupunki.
Latvia's capital city, Riga, will be one of the flourishing centres of the Baltic economic region.
Latvian pääkaupunki Riika on yksi kukoistavimmista keskuksista Itämeren talousalueella.
Hungary's capital city has also thrown its hat into the ring to provide a home for the European Institute of Innovation and Technology.
Unkarin pääkaupunki on ehdokkaana Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kotipaikan valinnassa.

Similar translations for "capital city" in Finnish

capital noun
capital adjective
city noun
Finnish

Context sentences for "capital city" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe no longer had our own flag or national anthem, and our capital city was Moscow.
Meillä ei enää ollut omaa lippua eikä kansallislaulua, ja pääkaupunkimme oli Moskova.
EnglishThey will not be concentrated in the capital city which is chosen as the Institute's headquarters.
He eivät keskity pääkaupunkiin, joka valitaan instituutin toimipaikaksi.
EnglishWhen the Prime Minister visits each capital city, he will present an outline of the Laeken Declaration.
Pääkaupunkikierroksellaan pääministeri aikoo esitellä luonnoksen Laekenin julkilausumasta.
EnglishWhile the unemployment rate in the capital city of Latvia (Riga) is 8-9%, in Latgale it is 20-25%.
Kun Latvian pääkaupungin (Riikan) työttömyysaste on 8-9 prosenttia, Latgalessa se on 20-25 prosenttia.
EnglishPeople disappear even in the capital city, Moscow, or in St Petersburg, as has happened during the past year.
Ihmisiä katoaa myös pääkaupungissa Moskovassa tai Pietarissa, kuten viime vuosina on ilmennyt.
EnglishI remember listening, aged 16, to Radio Prague as the tanks occupied your capital city in Wenceslas Square.
Muistan kuunnelleeni 16-vuotiaana Radio Prahaa, kun panssarivaunut miehittivät pääkaupunkinne Václavin aukiolla.
EnglishFor half a century we were not allowed to have our own national anthems or flags; and our capital city was Moscow.
Kansallislaulut ja liputtaminen oli kielletty meiltä puolen vuosisadan ajan, ja pääkaupunkimme oli Moskova.
EnglishOur capital city, Dublin sits on the East coast, yet virtually all trains begin and end in Dublin.
Pääkaupunkimme Dublin sijaitsee itärannikolla, joten käytännössä kaikki rautatielinjat alkavat Dublinista ja päättyvät sinne.
EnglishDuring the Bosnian war, between 1992 and 1996, Sarajevo suffered the longest siege of a capital city in modern warfare history.
Bosnian sodassa vuosina 1991-1996 Sarajevo kärsi nykyaikaisen sodankäynnin pisimmästä pääkaupungin piirityksestä.
EnglishHe is now coming to Cardiff to say farewell to heads of state - and to savour the delights of the capital city of Wales!
Hän on nyt tulossa Cardiffiin jättämään jäähyväisiä valtioiden päämiehille - ja tutustumaan Walesin pääkaupungin antimiin!
EnglishAt the end of the presidency the European Summit will be held in my constituency, in Cardiff, the capital city of Wales.
Puheenjohtajakauden lopuksi järjestettävä Euroopan huippukokous pidetään minun vaalipiirissäni Cardiffissa, Walesin pääkaupungissa.
EnglishIn 1999, Moscow intervened in Ingushetia and North Ossetia while, in Chechnya, Russian troops occupied the capital city of Grozny.
Vuonna 1999 Venäjän joukot tunkeutuivat Ingu?iaan ja Pohjois-Ossetiaan, kun taas T?et?eniassa ne miehittivät maan pääkaupungin Groznyin.
English(BG) I take the floor in order to draw your attention to a canker affecting the rights of over a million citizens in Bulgaria's capital city.
(BG) Käytän puheenvuoron kiinnittääkseni huomionne vitsaukseen, joka vaikuttaa yli miljoonan ihmisen oikeuksiin Bulgarian pääkaupungissa.
EnglishThe second lesson is that you must never send people back to a distant embassy in a capital city or even in their country of origin to get a visa.
Toinen opetus on, ettei ihmisiä pidä koskaan lähettää takaisin kaukaiseen lähetystöön jossain pääkaupungissa tai jopa lähtömaahan hakemaan viisumia.
EnglishFinally, as the Member of the European Parliament representing Cardiff, I am immensely proud that the European summit is being held in the capital city of Wales.
Lopuksi Cardiffia edustavana Euroopan parlamentin jäsenenä olen tavattoman ylpeä siitä, että EU: n huippukokous pidetään Walesin pääkaupungissa.
English   Mr President, important as this debate is, it pales into insignificance when compared with the atrocious terrorist attacks in my capital city today.
   Arvoisa puhemies, vaikka keskustelumme on toki tärkeää, se ei ole mitään kotimaani pääkaupunkiin tänään kohdistuneiden julmien terrori-iskujen rinnalla.
EnglishTo achieve this break-up, I would remind you that NATO forces went so far as to bomb Belgrade, the capital city of a European state.
Muistutan, että onnistuakseen tässä poliittisessa hajauttamisessa Naton joukot menivät jopa niin pitkälle, että ne pommittivat Belgradia, eurooppalaisen valtion pääkaupunkia.
EnglishThe cost of access to the internet must be the same whether the user is living in a rural part of Ireland or in a capital city in the European Union.
Internetin käyttökustannusten on oltava samat riippumatta siitä, asuuko käyttäjä esimerkiksi Irlannin maaseudulla vai jossain Euroopan unionin pääkaupungissa.
EnglishFinally, I find it intolerable that in a major capital city like Dublin we still have an inefficient bus service from the airport to the city centre.
Lopuksi, mielestäni on sietämätöntä, että meillä on yhä Dublinin kaltaisessa tärkeässä pääkaupungissa tehoton linja-autoliikenne lentokentältä kaupungin keskustaan.
EnglishI went to the capital, to the second city and to Goz Beida, where the Irish Battalion is deployed with very high spirits and enormous professionalism.
Kävin pääkaupungissa, toiseksi suurimmassa kaupungissa ja Goz Beidassa, jossa toimii Irlannin pataljoona. Siellä on hyvä mieliala, ja heillä on vankka ammattitaito.