"cash" translation into Finnish

EN

"cash" in Finnish

EN cash
volume_up
{noun}

cash (also: money)
At the negotiating table, our promises must be turned into rather more than what is being offered in cash.
Lupauksemme on muutettava neuvottelupöydässä muuksi kuin pelkäksi käteiseksi.
A franc or a mark can only be spent once, in cash or for investment.
Frangi tai markka voidaan käyttää vain kerran, käteisenä tai sijoitustoimintaan.
This will not only benefit the environment but also save motorists money - it is cash in people's pockets, which is very important at this time.
Käytettävissä oleva käteinen on erittäin tärkeä tällä hetkellä.

Synonyms (English) for "cash":

cash

Context sentences for "cash" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Estonia
Navigation Path: Home > Euro > Kansallisten setelien vaihtaminen > Viro
EnglishECB Opinion on the supervision of foreign exchange cash operations in Slovenia
EKP:n lausunto ulkomaisen valuutan käteisrahatoimintojen valvonnasta Sloveniassa
EnglishSome member states apply cash controls to those travelling between EU countries.
Jotkin jäsenvaltiot valvovat myös EU-maiden välillä matkustavien käteisvaroja.
EnglishWe all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
Me kaikki tiedämme, että Venäjä ei myy luotolla, sillä se tarvitsee käteistä rahaa.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > France
Navigation Path: Home > Euro > Kansallisten setelien vaihtaminen > Ranska
Englishof the cash changeover on price developments in the coming months needs to be
Rahanvaihdon vaikutusta hintakehitykseen on tulevina kuukausina luonnollisesti
EnglishThis could bring increased problems and lead to cash flow problems for companies.
Tästä voisi aiheutua lisäongelmia, ja se voisi johtaa yritysten kassavirtaongelmiin.
EnglishThis money needs to be found from the already cash-strapped national budgets.
Nämä rahat on löydettävä jo valmiiksi niukoista kansallisista talousarvioista.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Luxembourg
Navigation Path: Home > Euro > Kansallisten setelien vaihtaminen > Luxemburg
EnglishECB Opinion on certain new provisions on cash currency circulation in Slovakia
EKP:n lausunto eräistä käteisrahan kiertoa koskevista uusista säännöksistä Slovakiassa
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
Niihin on parhaat mahdollisuudet, jos rahavirtojen demokraattinen valvonta on vähäistä.
EnglishThis money has to be found from the already cash-strapped national budgets.
Nämä varat on löydettävä jo nyt rahapulassa olevista kansallisista talousarvioista.
English• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
• rahoitus ainoastaan avustuksina, joita ei makseta takaisin (käteissuoritus).
EnglishIt has, however, criticised the excessive incidence of errors in cash movements.
Maksutapahtumien virheiden määrää se kuitenkin piti taas liian suurena.
EnglishWe should now be resolute in showing our solidarity in practical, cash-down terms.
Meidän olisi nyt osoitettava päättäväisesti myötätuntoamme rahallisesti.
Englishwe provide will determine how well the public copes with the cash changeover and
laadusta riippuu, miten helposti ihmiset selviytyvät rahanvaihdosta ja
EnglishSecondly, we do not want parties to have to spend all their cash at the end of the year.
Toiseksi, me emme halua puolueiden käyttävän kaikkia rahojaan vuoden lopussa.
EnglishI am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions ...
Järjestäytynyt rikollisuus varmasti kerää käteistä rahaa laittomien kauppojensa ...
Englisheuro and damage the credibility of those abusing the cash changeover in such a
niin euroon kuin hintoja rahanvaihdon varjolla korottaviin tahoihinkin.
EnglishThey have to pay off their loans in the shape of cheap produce, apart from in cash.
Ne joutuvat maksamaan lainojaan paitsi rahana, erityisesti tuotteiden halpoina hintoina.