"clamp" translation into Finnish

EN

"clamp" in Finnish

EN clamp
volume_up
{noun}

clamp (also: ligature)
clamp (also: press)

Synonyms (English) for "clamp":

clamp
English

Context sentences for "clamp" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
Hallituksen tehoiskut eivät ole vaientaneet demokraattisten toisinajattelijoiden ääniä.
EnglishIt is primarily the Member States, of course, which must clamp down on irregularities.
Ennen kaikkea jäsenvaltioita on vaadittava estämään näiden epäselvyyksien syntyminen.
EnglishWe will need to clamp down on those who canvass people for the Jihad.
Meidän on pantava kuriin ne henkilöt, jotka värväävät jäseniä Jihadiin.
EnglishWe should really clamp down on proposals for state aid.
Meidän on todellakin suhtauduttava tiukasti valtiontukia koskeviin ehdotuksiin.
EnglishWe need to clamp down on sexual exploitation of children.
Meidän on tiukennettava otteita lasten seksuaalisen hyväksikäytön kohdalla.
EnglishThey clamp down only long after the matter has been resolved.
Toimintaan herätään vasta, kun asioista on jo ajat sitten sovittu.
EnglishWe all agree that noise pollution is something we need to clamp down on.
Meidän kaikkien mielestä meluhaittoja on rajoitettava.
EnglishWe should not give this China the opportunity to threaten neighbouring countries or clamp down on domestic opposition.
Emme saa antaa tällaiselle Kiinalle mahdollisuutta uhata naapurimaitaan tai tukahduttaa kansallista oppositiota.
EnglishOur priority has to be to protect the law-abiding supporter and clamp down on hooligans who spoil the game.
Ensisijaisena tehtävänämme on oltava lakia noudattavien kannattajien suojelu ja kisat pilaavien huligaanien kuriin paneminen.
EnglishThat would allow us to clamp down on real football hooligans; football fans who are innocent would not be caught in a trap.
Sen avulla panisimme oikeat jalkapallohuligaanit kuriin; viattomat jalkapallon kannattajat eivät joutuisi ansaan.
EnglishThey have torn it up, they have not shown good faith and it is now time for the Commission to clamp down really hard.
Ne ovat irtisanoutuneet siitä, ne eivät ole toimineet hyvässä uskossa, ja nyt on komission aika puuttua peliin raskaalla kädellä.
EnglishSubstantial measures are required to boost and the stock of animal feed, control prices, and clamp down on cartels and speculation.
Huomattavat tukitoimet, rehun varastointi ja hintavalvonta sekä kartellien ja keinottelun kuriin saaminen ovat välttämättömiä.
EnglishThe EU has to clamp down on this.
EnglishIn order to be credible to this end, the EU must clearly clamp down on its own tax havens first and go beyond the OECD framework.
Ollakseen tässä uskottava EU:n on selkeästi lakkautettava ensin omat verokeitaansa ja OECD:n puitteissa toteutettavien toimien lisäksi.
EnglishBy regulating illegal immigration more effectively, it enabled the Union to clamp down on undeclared work and on illegal sectors.
Sääntelemällä entistä tehokkaammin laitonta maahanmuuttoa se tarjosi unionille mahdollisuuden panna kuriin pimeää työtä ja laittomia aloja.
EnglishFirstly, we want to clamp down on illegal fishing, because it is nothing but unfair competition and the destructive exploitation of fish stocks.
Haluamme ensinnäkin torjua laitonta kalastusta, koska se ei ole mitään muuta kuin epäreilua kilpailua ja kalavarojen ryöstöä.
EnglishThe EU does not demonstrate a convincing resolve to clamp down on irregularities, fraud and the abuse of power in its institutions.
EU ei osoita vakuuttavaa päättäväisyyttä lisätäkseen valvontaa säännönvastaisuuksien, petosten ja toimivallan väärinkäytön ehkäisemiseksi toimielimissä.
EnglishIn Uzbekistan, after a series of explosions in Tashkent on 16 February, the government has used this as an excuse to clamp down on opposition groups.
Uzbekistanissa hallitus on käyttänyt Taskentissa 16. helmikuuta sattuneita useita räjähdyksiä tekosyynä oppositioryhmien valvonnan kiristämiselle.
EnglishThe extremely difficult situation should also prompt the Commission to clamp down on competition-distorting practices in transatlantic relations.
Äärimmäisen vaikean tilanteen täytyy rohkaista komissiota puuttumaan edelleen tiukasti kilpailua vääristäviin käytäntöihin Atlantin ylittävissä suhteissa.
EnglishIt is our duty to clamp down on such attitudes and behaviour and bring to justice the people, groups and organisations which promote terrorism.
Meidän tehtävämme on panna kuriin tällaiset asenteet ja tällainen käyttäytyminen sekä saattaa oikeuden eteen terrorismia tukevat henkilöt, ryhmät ja järjestöt.

Other dictionary words