"complicity" translation into Finnish

EN

"complicity" in Finnish

EN complicity
volume_up
{noun}

complicity
The international silence or complicity derives more from commercial and financial expediency than geopolitical tactics.
Kansainvälinen vaitiolo tai rikoskumppanuus johtuu enemmän kaupallisista ja taloudellisista syistä kuin geopoliittisesta taktikoinnista.
complicity
In a situation like this it is our duty to condemn the apathy and complicity of the Serb authorities.
Tällaisessa tilanteessa velvollisuutenamme on tuomita Serbian viranomaisten välinpitämättömyys ja osallisuus rikokseen.
At this stage, sitting on the fence - or going nowhere near the fence - is tantamount to complicity.
Tässä vaiheessa puolueettomuus tai välinpitämättömyys on sama asia kuin osallisuus rikokseen.

Context sentences for "complicity" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe French Foreign Minister's actions are just the latest example of the West's complicity.
Ranskan ulkoministerin toimet ovat vain viimeisin esimerkki länsimaiden veljeilystä.
EnglishThis silence and complicity are unacceptable, and we wish to strongly denounce them here.
Vaikenemista ja osallisuutta ei voi hyväksyä, ja haluamme tuomita ne täällä voimakkaasti
EnglishI call on the Romanian authorities to swap political complicity for legal measures.
Kehotan Romanian viranomaisia vaihtamaan poliittisen osallisuuden oikeudellisiin toimenpiteisiin.
EnglishEurope’s industry must not die of apathy and of complicity with such practices.
EU:n jalkineala ei saa kuihtua toimettomuuden ja polkumyyntikäytäntöjen salaisen hyväksymisen vuoksi.
EnglishAnd this was done with the complicity of all the left-wing governments present in Lisbon.
Ja kaikki Lissabonissa läsnä olleet vasemmistohallitukset ovat tässä samassa juonessa mukana.
EnglishIncitement and complicity too are exempted from the scope of this proposal in one of the amendments.
Myös yllyttäminen ja osallisuus poistetaan eräässä tarkistuksessa ehdotuksen piiristä.
EnglishThe South African President’s ‘silent diplomacy’ amounts to complicity with Mugabe’s regime.
Etelä-Afrikan presidentin "hiljainen diplomatia" on käytännössä Mugaben hallinnon rikoskumppanuutta.
EnglishYou rightly referred to this as positive complicity.
Mainitsitte aiheellisesti tämän asian myönteisessä mielessä samassa juonessa olemisena.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, indifference in the face of crime is tantamount to complicity.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, välinpitämättömyys rikosta kohtaan merkitsee osasyyllisyyttä.
EnglishThat is a strange idea of representative democracy passed on with the complicity of the media.
Tämä on outo käsitys edustuksellisesta demokratiasta, jota edistetään tiedotusvälineiden myötävaikutuksella.
EnglishI refute any kind of accusation of complicity with terrorism.
Kiistän kaikki syytökset osallisuudesta terrorismiin.
EnglishIt is but a short step from negligence to complicity.
Piittaamattomuudesta on vain lyhyt askel osasyyllisyyteen.
EnglishSince 1993, 50% of the Cambodian forest has been destroyed with the complicity of a corrupt government.
Vuoden 1993 jälkeen 50 prosenttia Kambodžan metsistä on tuhottu korruptoituneen hallituksen suostumuksella.
EnglishThis idea of positive complicity with Parliament will be very important over the next five years.
Ajatus myönteisestä kumppanuudesta parlamentin kanssa tulee olemaan hyvin merkittävä viiden seuraavan vuoden ajan.
EnglishThe tragedy of these situations is viewed, if not with complicity, at least with tolerance.
Dramaattisinta näissä tilanteissa on niihin suhtautuminen: vaikka rikokseen ei osallistuttaisikaan, niin ainakin se suvaitaan.
EnglishIn that connection, it must be said that the Commission’s conduct, marked by inaction and complicity, has been deplorable.
Tähän liittyen todettakoon, että komission saamaton ja liian myötäilevä toiminta on valitettavaa.
EnglishMr Skinner's suggestion concerning board complicity, and what we can do about directors, is essential.
Peter Skinnerin ehdotus, joka koskee johdon osallisuutta ja sitä mitä me voimme tehdä johtajille, on erittäin tärkeä.
EnglishNo one can accuse me of complicity and I shall continue to defend human rights in this House.
En tunne avustavani rikoksessa, vaan puolustan yhä ihmisoikeuksia parlamentissa enkä taatusti ole Kiinan hallituksen propagandisti.
EnglishFinally, it is important to enlist the help of the NGOs in breaking up the network of complicity and dependency.
Lisäksi on tärkeää hyödyntää kansalaisjärjestöjen tarjoamaa apua osallisuuden ja riippuvaisuuden yhteyksiä murrettaessa.
EnglishIt is also a silence of complicity with a country that benefits from the advanced status conferred upon it by the EU.
Vaikenemalla osoitamme osallisuutemme maalle, joka hyötyy EU:n sille myöntämästä pitkälle edistyneen maan asemasta.