"compound" translation into Finnish

EN

"compound" in Finnish

EN compound
volume_up
{noun}

1. general

compound (also: admixture, blend, concoction, cross)
compound (also: mixture)
volume_up
seos {noun}
compound

2. chemistry

compound
Apart from the radiation, DU is a chemical toxic compound.
Säteilyn lisäksi köyhdytetty uraani on myrkyllinen kemiallinen yhdiste.
We know, and have taken account of this in our amendments, that is why a compound including nickel and copper is needed.
Tiedämme, ja se on myös mukana tarkistusehdotuksessamme, että siksi tietynlainen yhdiste, jossa on myös nikkeliä ja kuparia, on välttämätön.
It deals with dichloromethane (DCM), which is a colourless chemical compound with a sweet, pleasant and penetrating smell, similar to ether.
Siinä käsitellään dikloorimetaania, joka on väritön kemiallinen yhdiste ja jonka haju on makea, miellyttävä ja tunkeutuva ja muistuttaa eetteriä.
compound
volume_up
seos {noun}
compound

Synonyms (English) for "compound":

compound

Context sentences for "compound" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, these proposals would compound the social problems in rural areas.
Niinpä nämä ehdotukset kärjistäisivät maaseutualueiden yhteiskunnallisia ongelmia.
EnglishThey have shelled the UN compound, they have attacked schools and children.
He ovat tulittaneet YK:n aluetta, he ovat hyökänneet koulujen ja lasten kimppuun.
EnglishBut it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
Ongelma ilmeni kuitenkin vasta Irlannin tasavallasta peräisin olevassa rehuseoksessa.
EnglishP-phenylenediamine is used, inter alia, as a compound of hair and henna dyes.
P-fenyleenidiamiinia käytetään muun muassa hiusväreissä kuten hennassa.
EnglishTo compound matters, there was only one translation available, in English.
Mikä pahempaa, saatavilla oli ainoastaan yksi, englanninkielinen käännös.
EnglishThe attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
Hyökkääjät ryöstivät tukikohta-alueen ennen kuin sudanilaiset joukot pelastivat henkiinjääneet.
EnglishA centralised policy would compound, not ameliorate, the problem.
Toimien keskittämisellä ongelmat vain yhdistettäisiin, eikä tilanne paranisi.
EnglishTo compound matters there were communication problems because of the natural language barriers.
Lisävaikeuksia aiheuttivat luonnollisista kieliesteistä johtuvat ymmärtämisongelmat.
EnglishCompetition would, in fact, compound these difficulties, as competition hampers cooperation.
Itse asiassa kilpailu lisäisi näitä vaikeuksia, koska kilpailu hankaloittaa yhteistyötä.
EnglishLast but not least, the price of compound feedingstuff in animal feeds should become cheaper.
Eläinten ravinnoksi tarkoitetun sekarehun hinnan nyt ainakin pitäisi muuttua edullisemmaksi.
EnglishWill the Commission investigate the use of Rhoca-Gil sealing compound?
Aikooko komissio tutkia Rhoca-Gil-tiivistysmassan käyttöä?
EnglishCompound mixes are trade secrets built up over years of research and trial.
Seosten koostumukset ovat liikesalaisuuksia, joita on kehitetty vuosien ajan tutkimuksen ja kokeiden avulla.
EnglishWe do indeed need transparency, and have to know what is in compound feed - there is no doubt about that.
Tarvitsemme todellakin avoimuutta, ja meidän on voitava tietää, mitä rehuseokset sisältävät.
EnglishThese three people operate in the British compound.
Kyseiset kolme henkilöä toimivat Yhdistyneen kuningaskunnan tiloissa.
EnglishAt the very least let us not compound the shortfall by making mistakes.
Puutetta ei ainakaan pitäisi korjata virheillä.
EnglishLet us not compound that error by undervaluing biogas.
Älkäämme pahentako sitä virhettä aliarvioimalla biokaasua.
EnglishI am talking, for example, about maximum overdraft fees and compound interest, which is interest on interest.
Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi tilinylityksestä aiheutuvat enimmäiskustannukset ja koronkorko.
EnglishThe most important fact is the presence of an ingredient in the compound feedingstuff and not necessarily its exact quantity.
On tärkeämpää tietää, mitä ainesosia rehuseos sisältää, kuin ainesosien tarkka määrä.
EnglishAs far as the common usage of this compound is concerned, the cost to society far outweighs any material benefits.
Tämän aineen yleisen käytön kustannukset yhteiskunnalle ylittävät reilusti kaiken aineellisen hyödyn.
EnglishTherefore, we agree on the amendments and amendment proposal regarding the directive on the circulation of compound feedingstuffs.
Hyväksymme näin ollen tarkistukset ja muutetun ehdotuksen rehuseosten liikkuvuutta koskevaksi direktiiviksi.