"to connect" translation into Finnish

EN

"to connect" in Finnish

EN to connect
volume_up
[connected|connected] {verb}

With this password, the helper can directly connect the two computers.
Tällä salasanalla auttaja voi suoraan yhdistää kaksi tietokonetta.
You can connect an Extender to your home network using a wireless connection.
Voit yhdistää Extender-laitteen kotiverkkoon langattomasti.
To connect your computer to the Internet, you need a modem.
Jos haluat yhdistää tietokoneen Internetiin, tarvitset modeemin.
At a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
Sinun tulee vähintään liittää näppäimistö, hiiri, näyttö ja CD-asema.
The following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Seuraavissa skenaarioissa havainnollistetaan, miten tietokoneen voi liittää HD-televisioon:
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
Jos tietokone tukee jotakin näistä, sen voi mahdollisesti liittää televisioon.
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
Jos tietokone tukee jompaakumpaa liitäntää, tietokoneen voi ehkä kytkeä televisioon.
The following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Seuraavissa esimerkkitilanteissa havainnollistetaan, kuinka tietokoneen voi kytkeä HD-televisioon:
You might need to connect the sound card in your computer directly to your speakers.
Sinun täytyy ehkä kytkeä tietokoneen äänikortti suoraan kaiuttimiin.
After you've connected to the network, you can create or join a homegroup.
Kun olet muodostanut yhteyden verkkoon, voit luoda kotiryhmän tai liittyä sellaiseen.
After you've connected to the network, you can join a homegroup if one exists on your network.
Kun olet muodostanut yhteyden verkkoon, voit liittyä kotiryhmään, jos verkossasi on sellainen.
With this type of account, you need to provide a user name and password to connect.
Yhteyden muodostaminen tällaisella liittymällä edellyttää käyttäjänimeä ja salasanaa.
(DE) Madam President, Commissioner, connected to the fault line through the Apennines, there is another fault line which crosses Slovenia.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Apenniinien läpi kulkevaan siirroslinjaan yhdistyy toinen siirroslinja, joka kulkee Slovenian läpi.
to connect (also: to bond, to sync)

Context sentences for "to connect" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTap or click the network you want to connect to, and then tap or click Connect.
Valitse se verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse sitten Yhdistä.
EnglishThese jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Nämä liitännät ovat suorassa yhteydessä tietokoneen äänikorttiin tai äänipiiriin.
EnglishThen connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
Yhdistä sitten reititin Internetiin Internet-palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.
EnglishIf you have a home network, connect both your old and new computers to the network.
Jos sinulla on kotiverkko, yhdistä sekä vanha että uusi tietokoneesi verkkoon.
EnglishIn the Remote Desktop app, enter the name of the remote PC and tap or click Connect.
Anna etätietokoneen nimi Etätyöpöytä-sovelluksessa ja napauta tai valitse Yhdistä.
EnglishIf you created a Wizard Disk, connect the Wizard Disk to your old computer.
Jos olet luonut ohjatun toiminnon levykkeen, yhdistä se vanhaan tietokoneeseen.
EnglishAfter that, your device will sync every time you connect it to your computer.
After that, your device will sync every time you connect it to your computer.
English0:32 At this moment, I knew the girls needed a way to connect with their fathers.
0:32 Sillä hetkellä tajusin, että tyttöjen tarvitsee löytää yhteys isiinsä.
EnglishA TV tuner is a device that makes it possible to connect a TV signal to your computer.
TV-viritin on laite, joka mahdollistaa TV-signaalin liittämisen tietokoneeseen.
EnglishTap or click the network you want to connect to, then tap or click Connect.
Valitse se verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse sitten Yhdistä.
EnglishAdd or connect all the drives that you want to group together with Storage Spaces.
Lisää tai yhdistä kaikki asemat, jotka haluat ryhmitellä Tallennustiloihin.
EnglishChoose the wireless network from the list that appears, and then click Connect.
Valitse langaton verkko näyttöön tulevasta luettelosta ja valitse Yhdistä.
EnglishThe first time that you connect to a network, you must choose a network location.
Kun muodostat ensimmäisen kerran yhteyden verkkoon, sinun on valittava verkkosijainti.
EnglishIf this occurs, you might need to connect the netbook to a larger external monitor.
Jos näin käy, minikannettava on ehkä liitettävä isompaan ulkoiseen näyttöön.
EnglishChoose your wireless network from the list that appears, then tap or click Connect.
Valitse näyttöön tulevasta luettelosta langaton verkkosi ja valitse Yhdistä.
EnglishInstall the LifeCam software and connect the LifeCam webcam to a USB port.
Asenna LifeCam-ohjelmisto ja kytke LifeCam-verkkokamera tietokoneen USB-porttiin.
EnglishConnect a scanner to your computer by using a USB cable, and then turn on the scanner.
Liitä skanneri tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia ja kytke skanneriin virta.
EnglishEnter the name of the work PC that you want to connect to, and then click Connect.
Kirjoita sen työtietokoneen nimi, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse Yhdistä.
EnglishEnter the name of the work PC that you want to connect to, then click Connect.
Kirjoita sen työtietokoneen nimi, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse Yhdistä.
EnglishYou need to connect to the Internet and initiate a download to receive Guide updates.
Muodosta yhteys Internetiin ja aloita lataaminen ohjelmatietojen päivitystä varten.