EN conservatively
volume_up
{adverb}

conservatively

Synonyms (English) for "conservatively":

conservatively
conservative

Context sentences for "conservatively" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt later came to accept the changes laid down by the Council, but always did so tentatively and conservatively.
Myöhemmin EKP hyväksyi neuvoston vahvistamat muutokset, tosin aina epäröiden ja varoen.
EnglishThe costs of enlargement have been assessed too conservatively.
Laajentumisen kustannukset on arvioitu liian varovasti.
EnglishThat is why scientific recommendations are drafted conservatively to take the Council’s outcome into consideration.
Siksi tieteelliset suositukset laaditaan konservatiivisesti niin, että niissä otetaan huomioon toimikunnassa saavutettu tulos.
EnglishIn it, direct agricultural subsidies and marketing costs were overly conservatively estimated at EUR 2 027 million below the ceiling for the multiannual financial perspective.
Siinä maatalouden suorat tuet ja markkinointikulut oli arvioitu liian tiukasti eli 2 027 miljoonaa euroa alle monivuotisen rahoituskehyksen katon.