EN conservatives
volume_up
{plural}

conservatives
The European Conservatives and Reformists will vote in favour of the proposal.
Euroopan konservatiivit ja reformistit äänestävät ehdotuksen puolesta.
UK Conservatives believe in the principle of works councils.
Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit uskovat yritysneuvostojen periaatteeseen.
It is for this reason that Conservatives reluctantly voted against this report.
Tästä syystä konservatiivit äänestivät vastahakoisesti tätä mietintöä vastaan.

Synonyms (English) for "conservative":

conservative

Context sentences for "conservatives" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe British Conservatives therefore cannot support the measures in this Report.
Näin ollen brittikonservatiivit eivät voi tukea mietinnössä ehdotettuja toimia.
EnglishI and my fellow British Conservatives oppose this directive and the Kuhn report.
Minä ja muut brittikonservatiivit vastustamme tätä direktiiviä ja Kuhnin mietintöä.
EnglishI am astonished that the right-wing British Conservatives have tabled this.
He julistavat aina vastustavansa tällaisia helppoja ansaitsemismahdollisuuksia.
EnglishYet again the British Conservatives voted with great pleasure against another report.
Taas kerran brittikonservatiivit mielihyvin äänestivät yhtä mietintöä vastaan.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Toivon, että sosialistit eivät tee tätä sopimusta konservatiivien kanssa!
EnglishIf not, their possible successors in the Conservatives should do the same.
Jos ei, niin heidän mahdollisen seuraajansa konservatiivien pitäisi tehdä niin.
EnglishWe Swedish Conservatives are therefore voting in favour of the proposal.
Me ruotsalaiset konservatiivijäsenet äänestämme näin ollen ehdotuksen puolesta.
EnglishIt can bring together France, Germany and even neo-conservatives in the US.
Se voi yhdistää Ranskan ja Saksan sekä jopa Yhdysvaltain uuskonservatiivit.
EnglishConservatives believe that this must be tackled as a matter of urgency by the Commission.
Konservatiivijäsenten mielestä komission on kiireesti selvitettävä tämä asia.
EnglishAnd now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Ja nyt pääsemme liberaalien ja konservatiivien erimielisyyden ytimeen.
EnglishMr President, on this report the British Conservatives will abstain.
Arvoisa puhemies, brittikonservatiivit pidättyvät äänestämästä tästä mietinnöstä.
EnglishThis hit the ultra-conservatives during the parliamentary elections particularly hard.
Parlamenttivaaleissa kärsitty tappio oli kova isku äärikonservatiiveille.
EnglishThat is what we really needed to crush the resistance of the conservatives in most countries.
Niitä tarvittaisiinkin konservatiivien vastarinnan murtamiseksi useimmissa maissa.
EnglishI believe that Mr Bushill-Matthews is on to something here, but we are both Conservatives!
Jäsen Bushill-Matthews on nyt jonkin jäljillä, mutta olemmekin molemmat konservatiiveja!
EnglishMr President, I speak on behalf of my friend, Mr Van Orden, and the British Conservatives.
Arvoisa puhemies, puhun ystäväni Van Ordenin ja Ison-Britannian konservatiivien puolesta.
EnglishThe British Conservatives support it, as does the PPE-DE Group.
Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivijäsenet tukevat sitä, kuten PPE-DE-ryhmäkin.
EnglishBritish Conservatives are voting against the McCarthy report on three points of principle.
Britannian konservatiivipuolue äänestää McCarthyn mietintöä vastaan kolmesta periaatesyystä.
EnglishUK Conservatives fully support the ILO principle of decent work.
Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien ryhmä tukee täysin ILO:n ihmisarvoisen työn periaatetta.
EnglishIt is fundamentally a division between socialists and conservatives.
Pohjimmiltaan kyse on jaosta sosialistien ja konservatiivien välillä.
EnglishIt is for these reasons that British Conservatives have voted against the Malmström resolution.
Näistä syistä brittikonservatiivit ovat äänestäneet Malmströmin päätöslauselmaa vastaan.