EN considerate
volume_up
{adjective}

considerate (also: chivalrous, thoughtful)
He was considerate, courteous and thorough.
Esittelijä oli huomaavainen, kohtelias ja perusteellinen.
She was well-informed; she was committed; she was almost always happy; and she was considerate.
Hän oli pätevä, innostunut ja lähes aina iloinen sekä huomaavainen.
(EN) Olen hyvin huomaavainen.
considerate (also: politic, tactful, tasteful)

Context sentences for "considerate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomeone in your position would be well advised to be a little more considerate.
Teidän asemassanne olisi viisasta olla vähän hienotunteisempi.
EnglishThank you, Mr President, for being so considerate.
Kiitän teitä, arvoisa puhemies, minua kohtaan osoittamastanne ystävällisyydestä.
EnglishYou must be constructive, yet be considerate to the countries which have yet to ratify.
Teidän on oltava rakentavia, mutta kuitenkin hienotunteisia niitä maita kohtaan, jotka eivät vielä ole ratifioineet.
EnglishIt is very considerate of you to refer to Article 308.
Olette erittäin kohtelias viitatessanne 308 artiklaan.
EnglishI would like to thank him for his helpful and considerate cooperation and to wish him all the best for his new post.
Haluaisin kiittää häntä yhteistyöstä ja toivottaa hänelle paljon onnea hänen uudessa tehtävässään.
EnglishI congratulate the rapporteur on how he tackled the difficult task of drawing up this considerate report.
Onnittelen esittelijää siitä, että hän on ryhtynyt tämän arkaluonteisen mietinnön laatimisen vaikeaan tehtävään.
EnglishThe implementation time, which is staggered over the period 2010 to 2015, is also sufficiently considerate for industry.
Täytäntöönpanon määräaika, joka jakautuu vuosille 2010-2015, on myös asianmukainen teollisuudelle.
EnglishWe wish to ensure that Article 1 of the directive promotes the sustainable, efficient, fair and considerate use of water.
Haluamme varmistaa, että direktiivin 1 artiklassa edistetään kestävää, tehokasta, oikeudenmukaista ja yhteisvastuullista veden käyttöä.
EnglishIn my opinion, the most important thing is that the EU's actions are considerate and respectful of the wishes and needs of the indigenous population.
Minun mielestäni tärkeintä on se, että EU:n toimet ovat huomaavaisia ja niissä kunnioitetaan alkuperäiskansojen toiveita ja tarpeita.