"consignment" translation into Finnish

EN

"consignment" in Finnish

EN

consignment {noun}

volume_up
1. economics
consignment
consignment

Synonyms (English) for "consignment":

consignment

Context sentences for "consignment" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, I took the shortest route for my consignment of radioactive material."
Minä valitsin lyhimmän reitin radioaktiivisen materiaalin kuljetukseen."
EnglishThere is a serious risk of a major disaster involving a dangerous goods consignment in the future.
On hyvinkin pelättävissä, että tulevaisuudessa tapahtuu vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä suuronnettomuus.
EnglishFirst, we introduced a requirement for certification of every single consignment arriving in the European Union.
Ensimmäiseksi otettiin käyttöön vaatimus esittää todistus jokaisesta Euroopan unionin alueelle saapuvasta lähetyksestä.
EnglishThe certificates which accompany organic products from third countries must refer each time to the specific consignment.
Kolmansista maista tuotujen luonnonmukaisten tuotteiden mukana olevissa todistuksissa on mainittava tuoteluokka.
EnglishWhen the meat consignment arrives in the EU, controls are carried out by the official veterinary services of the Member States at our border inspection points.
Kun lihaerä saapuu Euroopan unioniin, jäsenvaltioiden virkaeläinlääkärit tarkastavat sen rajatarkastusasemilla.
EnglishIn February 1995, 140 cattle out of a consignment of 1, 000 bound for Egypt died when their ship entered the turbulent waters off the Bay of Biscay.
Helmikuussa 1995 140 nautaeläintä 1000: sta kuoli, kun Egyptiin matkalla ollut laiva saapui Biskajan lahden myrskyisille vesille.
EnglishSince 1993, once a consignment is cleared by a national customs authority, it is free to circulate amongst all the other Member States.
Vuodesta 1993 lähtien tavaroiden liikkuminen on ollut vapaata kaikkien jäsenvaltioiden alueella, kunhan kansallinen tulliviranomainen on ensin tullannut ne.
EnglishIn the same consignment using the Swedish method we find salmonella bacteria, while using the other method we do not find any salmonella bacteria.
Samasta erästä löydetään ruotsalaisella valvontamuodolla salmonellabakteereja, kun taas toisen muodon avulla ei löydetä ollenkaan salmonellabakteereja.
EnglishThe derogation was that all meat imports from other EU countries should be accompanied by a certificate to say that the consignment of meat was free of salmonella.
Se perustui siihen, että kaikessa muista EU-maista tulleessa tuontilihassa piti olla todistus siitä, ettei lihaerissä esiinny salmonellaa.
EnglishAmendment No 10: according to the proposed amendment, an official certificate of origin should accompany each consignment of forest reproductive material during marketing.
Tarkistus 10: ehdotetun tarkistuksen mukaan virallinen alkuperätodistus olisi oltava metsänviljelyaineiston jokaisen toimituksen mukana markkinoinnin aikana.
EnglishIt is good that this report states that a veterinary surgeon should certify a consignment and that no preferential customs treatment will be allowed if the rules are not followed.
On hyvä, että tässä mietinnössä otetaan huomioon, että eläinlääkäri tarkastaa kuljetuksen, ja ettei tullietuutta voida myöntää, jos päätöstä ei noudateta.
English. - (FR) Mr President, on 2 January 2008 Richard Arens, who is a trader at Nymex, offered USD 100 000 for a consignment of one thousand barrels of oil.
PSE-ryhmän puolesta. - (FR) Arvoisa puhemies, 2. tammikuuta 2008 Nymexissä toimiva sijoittaja Richard Arens tarjosi 100 000 Yhdysvaltain dollaria tuhannen öljybarrelin erästä.