"console" translation into Finnish

EN

"console" in Finnish

EN console
volume_up
{noun}

1. general

console (also: bracket, rest)
console (also: video game console)

2. technology

console
Turn on the Xbox 360 console (or other Extender device), and then do one of the following:
Käynnistä Xbox 360 -konsoli (tai muu Extender-laite) ja tee jokin seuraavista:
Käynnistä Xbox 360 -konsoli.
Open Microsoft Management Console by clicking the Start button , typing mmc into the search box, and then pressing Enter.‌
Avaa MMC-konsoli napsauttamalla Käynnistä-painiketta , kirjoittamalla Etsi-ruutuun mmc ja painamalla Enter-näppäintä.‌

Synonyms (English) for "console":

console

Context sentences for "console" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the left pane of Microsoft Management Console, click Local Users and Groups.
Valitse Microsoft Management Consolen vasemmasta ruudusta Paikalliset käyttäjät ja ryhmät.
EnglishYour Xbox 360 console should be connected to your wireless home network.
Your Xbox 360 console should be connected to your wireless home network.
EnglishOpen the Exchange Management Console, and then do one of the following:
Avaa Exchange-hallintakonsoli ja toimi jollakin seuraavista tavoista:
EnglishThe Migration Tools console reports the total size of the mailboxes selected to be migrated.
Siirtotyökalujen konsolissa näkyy siirrettäviksi valittujen postilaatikoiden koko yhteensä.
EnglishIf you do not automatically print incoming faxes, they will be available in the Fax Console.
Jos et halua tulostaa saapuvia fakseja automaattisesti, ne ovat käytettävissä Faksikonsolissa.
EnglishYou can use the Fax Console to browse incoming or outgoing faxes, or to manually receive a fax.
Faksikonsolin avulla voit selata saapuvia tai lähteviä fakseja tai vastaanottaa faksin manuaalisesti.
EnglishWe cannot - and must not - console ourselves with the thought that the situation is much worse elsewhere.
Emme voi emmekä saa rauhoittaa itseämme sillä, että tilanne on muualla paljon, paljon pahempi.
EnglishClick Extender, and then click the Xbox 360 console.
Valitse Extender ja napsauta Xbox 360 -konsolia.
EnglishYou can do this from the Server Manager console.
Voit tehdä tämän Palvelimen hallinnan konsolissa.
EnglishBut unlike Talleyrand, I cannot console myself with the idea that what is exaggerated is by the same token insignificant.
En voi kuitenkaan lohduttautua Talleyrandin tavoin ajatuksella, että kaikki kohtuuton on merkityksetöntä.
EnglishIf you don't want to reenter an app password each time you sign in to this console, select the Remember me check box.
Jos et halua kirjoittaa sovelluksen salasanaa aina kirjautuessasi konsoliin, valitse Muista minut -valintaruutu.
EnglishIf the Xbox 360 console has a hard drive or memory card, on the System Settings screen, select Memory.
Jos Xbox 360 -konsolissa on kiintolevy tai muistikortti, valitse System Settings (Järjestelmäasetukset) -näytössä Memory (Muisti).
EnglishStart the Group Policy Management Console
Ryhmäkäytännön hallintakonsolin käynnistys
EnglishLocal Group Policy Editor is a Microsoft Management Console (MMC) snap-in that you can use to edit local Group Policy objects (GPOs).
Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori on MMC-laajennus, jonka avulla voit muokata paikallisia ryhmäkäytäntöobjekteja.
EnglishOpen Microsoft Management Console by clicking the Start button , typing mmc into the search box, and then pressing Enter.‌
Avaa Microsoft Management Console napsauttamalla Käynnistä-painiketta , kirjoittamalla hakukenttään mmc ja painamalla Enter.‌
EnglishTo manage domain Group Policy across an enterprise, you must first install the Group Policy Management Console (GPMC).
Jos haluat hallita toimialueen ryhmäkäytäntöä koko yrityksessä, sinun on ensin asennettava Ryhmäkäytäntöjen hallintakonsoli (GPMC).
EnglishAnd nobody here should console themselves with the thought that tomorrow we shall take a decision and then the matter will be removed from the table.
Ketään ei varmasti lohduta tieto, että päätämme siitä huomenna ja sitten asia on saatu pois pöydältä.
EnglishIn the Fax Console, click Inbox.
EnglishGroup Policy Management Console
EnglishClick Start, click All Programs, click Accessories, click Communications, click Fax, and then click Fax Console.
Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenneyhteydet, valitse Faksi ja valitse sitten Faksikonsoli.