"consortium" translation into Finnish

EN

"consortium" in Finnish

EN consortium
volume_up
{noun}

1. general

consortium (also: combination)
One university or consortium out of seven is given a chance.
Joka seitsemäs yliopisto tai yhteenliittymä saa mahdollisuuden.
So one consortium is selected out of seven tenders.
Kukin yhteenliittymä valitaan siis seitsemän hakijan joukosta.
Why management by a private consortium and why payment services?
Miksi yksityinen yritysten yhteenliittymä vastaa hallinnoinnista ja miksi käyttö on vastikkeellista?
consortium
I hope the time limits and deadlines that have been set will now serve to bring together the business participants and the requisite consortium.
Toivon, että sovittujen aikataulujen ja määräaikojen rajoissa saadaan nyt kokoon osakasyritykset ja tarvittava konsortio.

Synonyms (English) for "consortium":

consortium

Context sentences for "consortium" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir only answer - in some cases - is to turn to the insurance compensation consortium.
Joissakin tapauksissa ainoana vaihtoehtona on muodostaa omia vakuutusyhteenliittymiä.
EnglishFor this purpose, the Worldwide W3C Consortium has drafted guidelines.
Maailmanlaajuinen World Wide Web Consortium on laatinut suuntaviivat tähän tarkoitukseen.
EnglishAre there companies in addition to Thomson and the Airbus consortium which have sustained damage?
Onko Airbus-konsortion ja Thomsonin lisäksi muitakin vahinkoa kärsineitä yrityksiä?
EnglishI do not believe, in all conscience, that there being one consortium or two is really the problem.
Kohtuuden nimessä en usko, että todellinen ongelma on se, onko konsortioita yksi vai kaksi.
EnglishDeby used part of the oil consortium' s advance millions to acquire weapons.
Deby käytti öljyalan yhteenliittymän maksamasta miljoonien suuruisesta etukäteissummasta osan aseostoihin.
EnglishIf a small operator were part of a consortium, it would have a greater chance of continued work.
Jos pieni toimija kuuluisi konsortioon, sillä olisi suuremmat mahdollisuudet yhtämittaiseen työhön.
EnglishThe planning of the facade is being carried out by the consortium IFFT-ML / Professor Schott – Professor Lange.
Julkisivusuunnittelusta vastaavat IFFT-ML-yhtymän asiantuntijat (Schott & Lange).
EnglishI have just received information from the consortium under the direction of REPSOL that is carrying out the work.
Sain juuri tiedon öljy-yhtiö Repsolin johtamalta yritysryhmittymältä, joka tutkii asiaa.
EnglishAfter the attempt to rely on a consortium of private companies had failed, a prudent solution was eventually reached.
Kun yritys luottaa yksityisyritysten yhteenliittymiin epäonnistui, päästiin lopulta viisaaseen ratkaisuun.
EnglishWe must welcome the G8's support for the Infrastructures Consortium for Africa, the ICA.
Meidän on suhtauduttava myönteisesti G8-ryhmän tukeen Afrikan infrastruktuurien yhteenliittymälle (Infrastructures Consortium for Africa, ICA).
EnglishI am, in fact, president of a consortium of local, municipal authorities who are concerned about the noise issue.
Olen itse asiassa paikallisten kunnallisviranomaisten yhteenliittymän puheenjohtaja ja olemme huolissamme meluongelmasta.
EnglishAre we to believe that the European Union does not likewise subsidise the European Airbus consortium amongst others!
Pitäisikö meidän muka uskoa, ettei Euroopan unioni aivan samalla tavalla tukisi muun muassa eurooppalaista Airbus-yhtymää?
EnglishFurthermore, the development of digital radio came about thanks to a consortium set up under the aegis of an EU research programme.
Lisäksi digitaalinen radio kehittyi EU:n tutkimusohjelman suojeluksessa perustetun yhteenliittymän ansiosta.
EnglishWith this in mind, the Commission has negotiated the contractual changes required with the consortium in charge of the project.
Komissio piti tämän mielessään neuvotellessaan tarvittavista sopimusmuutoksista hankkeesta vastaavan yhteenliittymän kanssa.
EnglishSometimes we are not invited to participate in a consortium because of this problem and end up doing less interesting things.
Meitä ei toisinaan pyydetä osallistumaan yhteenliittymään tämän ongelman vuoksi, ja päädymme tekemään vähemmän kiinnostavia asioita.
EnglishOn 6 May 2008, I attended a meeting between donors and the Sudanese Government - the Sudan Consortium - which was held in Oslo.
Toukokuun 6. päivänä 2008 osallistuin Oslossa järjestettyyn lahjoittajamaiden ja Sudanin hallituksen (Sudan Consortium) väliseen tapaamiseen.
EnglishI should like to be very clear before Parliament: I do not think, Mrs Hall, that the problem is due to the fact that there is only one consortium.
Haluan puhua parlamentille aivan avoimesti: hyvä jäsen Hall, mielestäni ongelma ei johdu siitä, että konsortioita on vain yksi.
EnglishThis work was granted to Slovak companies and to a consortium of Czechs, French, Germans and Russians.
Ajanmukaistaminen on uskottu slovakialaisille yrityksille, yhteenliittymälle, joka muodostuu tsekkiläisistä, ranskalaisista, Saksan liittotasavallan kansalaisista ja venäläisistä.
EnglishIt is in principle also reasonable for businesses to offset losses across frontiers within a company or between companies in a consortium.
Periaatteessa on järkevää, että yritykset voivat hyvittää yrityksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten välisiä tappioita jopa rajojen yli.
EnglishStrengthening commercial links with Air France or joining the Skyteam consortium are likely to be more effective in terms of structural reform.
Todennäköisesti rakenneuudistuksen kannalta tehokkaampaa on vahvistaa kaupallisia yhteyksiä Air Francen kanssa tai liittyä mukaan Skyteam-konserniin.