"continuance" translation into Finnish

EN

"continuance" in Finnish

EN continuance
volume_up
{noun}

continuance (also: durability, duration)
volume_up
kesto {noun}
continuance
Indeed this is written into the Joint Declaration and Basic Law which guarantee the continuance of Hong Kong's existing way of life for at least 50 years.
Tämä itse asiassa sisältyy yhteisjulistukseen ja perusoikeuteen, joilla taataan Hongkongin nykyisen elämäntavan jatkuminen ainakin 50 vuoden ajan.
continuance

Synonyms (English) for "continuance":

continuance

Context sentences for "continuance" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTwo: the continuance of pressure for that democratization and better respect for human rights.
Toiseksi, sen demokratisoitumisen ja ihmisoikeuksien kunnioituksen vaatimisen jatkaminen.
EnglishWe reject that vigorously, because it will also undermine the guarantee of the continuance of the Treaty.
Tätä me vastustamme ankarasti, koska se tekee tyhjäksi sopimuksen pysyvyystakuun.
EnglishThese three elements enable us to control catches and to guarantee the continuance of the various fish stocks.
Tämän kokonaisuuden avulla voidaan hallita saaliita ja taata eri kalakantojen jatkuvuus.
EnglishTo disregard such acts can only, as I see it, encourage their continuance, which would be unacceptable.
Tällaisen toiminnan huomiotta jättäminen voi mielestäni vain rohkaista niiden jatkamiseen, mitä ei voida hyväksyä.
EnglishLegislators should have regard for their continuance and their important role in job security.
Lainsäätäjän on huolehdittava niistä, jotta ne voivat jatkaa toimintaansa, koska niillä on tärkeä rooli työpaikkojen turvaamisessa.
EnglishIn our view, there is a strong argument for the continuance of a cooperation programme which aims at the improvement of the living conditions of the population.
Nähdäksemme väestön elinolojen parantamiseen tähtäävän yhteistyöohjelman jatkamiselle on olemassa vahvat perusteet.
EnglishOf course for reasons that are very obvious there has been much concerned speculation about the continuance of these arrangements in the future.
Syistä, jotka ovat hyvin ilmeisiä, on tietysti esitetty paljon huolestuneita arvailuja näiden järjestelyjen jatkuvuudesta tulevaisuudessa.
EnglishHence my question to the President-in-Office about the Council' s position: what actions can be taken to ensure the continuance of this very strong sector?
Joten kysymykseni neuvoston puheenjohtajalle neuvoston kannasta: mihin toimiin voidaan ryhtyä tämän erittäin vahvan alan jatkuvuuden varmistamiseksi?
EnglishHowever, Commissioner, the parallelism of agricultural decision-making on the one hand, and the continuance of world trade discussions on the other also have a part to play here.
Arvoisa komission jäsen, asiaan vaikuttaa kuitenkin myös maataloutta koskevien päätösten ja maailmankauppaa koskevien keskustelujen päällekkäisyys.
EnglishSince it was set up, it has been almost exclusively concerned with ensuring the respect of the old colonial borders, thus guaranteeing the continuance of its members' power structure.
Se on perustamisestaan lähtien huolehtinut lähes yksinomaan entisten siirtomaarajojen säilymisestä eli taannut jäsentensä valtajärjestelmän pysyvyyden.
EnglishAfter the phrase 'facilitating the access of unemployed young people to their first job', we would like to add 'and also the employment/continuance in employment of older people'.
Haluaisimme lisätä lauseen "helpotetaan työttömien nuorten ensimmäisen työpaikan saamista" jälkeen sanat "ja myös ikääntyneiden ihmisten työllisyyttä/pysymistä työelämässä".