"to contrive" translation into Finnish

EN

"to contrive" in Finnish

Context sentences for "to contrive" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSometimes it has been a bit of an effort for me to contrive that ending from a different subject, but not this evening.
Joskus on täytynyt nähdä vähän vaivaa loppulauseen sovittamiseksi muuhun aiheeseen, tänä iltana näin ei ole.
EnglishWill we really contrive to make legal provisions stricter and tighten them up so as to prevent inappropriate lobbying and corruption?
Pystymmekö todella tarkentamaan ja tiukentamaan säädöksiä epäasiallisen lobbauksen ja korruption estämiseksi?
EnglishThe citizens of Europe cannot fail to take this on board if we contrive to translate our jargon into their everyday language.
Mikäli onnistumme kääntämään oman ammattikielemme kansankielelle, myös Euroopan kansalaiset ymmärtävät tämän pakosti.
EnglishI believe, however, that we must contrive to show magnanimity and that we are obliged to accept that enlargement will be messy and untidy.
Sen sijaan tarkoitan, että meidän on ryhdyttävä osoittamaan jalomielisyyttä ja että meidän on hyväksyttävä sekava ja epätasainen laajentuminen.
EnglishIn so doing they not only contrive to ensure that Europe’s real problems are pushed to one side, but also place the Polish people at real risk of terrorist attacks.
Näin toimiessaan he onnistuvat lakaisemaan Euroopan todelliset ongelmat maton alle ja asettavat samalla Puolan kansalaiset todelliseen terrori-iskujen vaaraan.
EnglishFirstly, I do not wish to let it be said in this Chamber that, at the end of the year, the Bureau might urgently contrive an injection of the capital that we were unable to use.
En ensinnäkään halua, että parlamentissa todetaan, että vuoden lopussa puhemiehistö voi kyllä hätätapauksessa ottaa käyttöön varat, joita emme ole käyttäneet.