"coordinate" translation into Finnish

EN

"coordinate" in Finnish

EN coordinate
volume_up
{noun}

coordinate

Synonyms (English) for "coordinate":

coordinate

Context sentences for "coordinate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is therefore extremely important that we coordinate this at a European level.
Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että koordinoimme tätä yhteisön tasolla.
EnglishWe must ensure that we coordinate our economic policies to a greater extent.
Meidän on varmistettava talouspolitiikan aiempaa tehokkaampi yhteensovittaminen.
EnglishWe should link agricultural and environmental polices and coordinate them.
Meidän on yhdistettävä maatalous- ja ympäristöpolitiikka ja koordinoitava niitä.
EnglishThe time has now come to intensify cooperation and coordinate economic policy.
Nyt on tullut aika tehostaa yhteistyötä ja koordinointia talouspolitiikassa.
EnglishNow we can mobilise and coordinate the help and assistance of all Member States.
Me pystymme nyt mobilisoimaan ja koordinoimaan kaikkien jäsenvaltioiden tarjoaman avun.
EnglishBut the most important thing we can do is coordinate our information work.
Tärkeintä, mitä me voimme tehdä, on kuitenkin yhteensovittaa tiedotustyötämme.
EnglishThe Afghan Government has now put in place the structures to coordinate donors.
Afgaanihallitus on nyt perustanut rakenteet rahoitusten koordinoimiseksi.
EnglishWe have to cooperate and coordinate our efforts in order to ensure we can do it.
Meidän on tehtävä yhteistyötä koordinoidusti sen varmistamiseksi, että voimme tehdä sen.
EnglishThe aim will be to set up a new framework to coordinate the aid effort in Iraq.
Tarkoituksena on luoda uudet koordinointipuitteet avustustyölle Irakissa.
EnglishWe must also coordinate our policies for enhanced growth and employment.
Meidän on myös koordinoitava kasvun ja työllisyyden lisäämistä koskevat toimemme.
EnglishThe European Union's institutions permanently collaborate to coordinate their work.
Euroopan unionin toimielimet tekevät jatkuvaa yhteistyötä toimintansa koordinoimiseksi.
EnglishCancer can only be overcome if we stand shoulder to shoulder and coordinate our efforts.
Syöpä voidaan voittaa vain, jos seisomme rinta rinnan ja koordinoimme toimintaamme.
EnglishThe Union should support, coordinate and complement the Member States.
Unionin olisi tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden toimia.
EnglishWhen we coordinate the processes, however, no one process is more important than another.
Prosesseja koordinoitaessa mikään prosessi ei ole kuitenkaan muita tärkeämpi.
EnglishThis is why we need a plan to coordinate the economies of all Member States.
Tämän vuoksi tarvitaan suunnitelma kaikkien jäsenvaltioiden talouksien koordinoimiseksi.
EnglishAnd we cannot do that just by asking countries to coordinate their policies.
Tätä ei myöskään voida toteuttaa vain pyytämällä valtioita koordinoimaan politiikkaansa.
EnglishIt is also very important to talk more about how we should coordinate aid efforts.
On myös hyvin tärkeää käsitellä enemmän avustustoimien koordinointia.
EnglishI also regard it as crucial to coordinate individual measures within the European Union.
Pidän myös elintärkeänä yksittäisten toimenpiteiden koordinointia Euroopan unionissa.
EnglishWe need to coordinate that research across the European Union so that we find answers.
Meidän on koordinoitava tutkimusta kaikkialla Euroopan unionissa ratkaisun löytämiseksi.
EnglishThere is no agreement on how best to coordinate supervisory actions in the insurance sector.
Vakuutusalan valvontatoimien koordinoinnin parhaasta tavasta ei ole sopimusta.