"cope" translation into Finnish

EN

"cope" in Finnish

EN cope
volume_up
{noun}

1. religion

cope (also: gown, robe)

Synonyms (English) for "cope":

cope

Context sentences for "cope" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut until then we shall have to come up with something to cope with this problem.
Siihen mennessä kuitenkin varmasti keksimme, miten tätä ongelmaa voidaan käsitellä.
EnglishHow is a small island of 4.4 million people supposed to cope with this madness?
Miten 4,4 miljoonan asukkaan pienen saaren oletetaan selviytyvän tästä hulluudesta?
EnglishWe all have to cope with the consequences and react to the present situation.
Joudumme yhdessä selviytymään seurauksista ja toimimaan nykyisen tilanteen mukaan.
EnglishNo Member State is able to cope on its own with natural disasters of great magnitude.
Yksikään jäsenvaltio ei pysty yksin selviytymään suurista luonnonkatastrofeista.
EnglishThe ACP countries could not cope with Cotonou and Cancún at the same time.
AKT-maat eivät selviydy Cotonoun sopimuksesta ja Cancúnin kokouksesta yhtä aikaa.
EnglishNot one country in Europe can cope with the consequences of globalisation on its own.
Yksikään Euroopan maa ei selviä maailmanlaajuistumisen seurauksista omillaan.
EnglishThe question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Kysymys kuuluu, onko rahoitussektori varautunut selviytymään vakavista tilanteista.
EnglishCan Greece or the Czech Republic cope with the terms set out by this draft law?
Pystyvätkö Kreikka tai Tšekki kilpailemaan tässä säädösluonnoksessa määritellyin ehdoin?
EnglishEurope can cope with tough competition, but it needs to be fair competition.
Yhteisö selviytyy kovastakin kilpailusta, mutta kilpailun on oltava oikeudenmukaista.
EnglishAs I have said, we have both the knowledge and the resources to cope with these issues.
Kuten jo sanoin, meillä on osaamista ja resursseja tämän asian selvittämiseen.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
On helpompi käsitellä pieniä alkuinvestointeja kuin kasata suuria määriä velkaa.
EnglishWith regard to the COPE Fund, it is, as has already been said here, a supplement.
Kuten täällä jo sanottiin, COPE-rahasto toimii täydentävänä rahastona.
EnglishHow can we cope with the high degree of integration which the Union has achieved?
Miten ottaa vastuu unionin saavuttamasta korkeasta yhdentymisasteesta?
EnglishThe EU will need to do more to cope with the challenge posed by climate change.
EU:n on tehtävä enemmän selviytyäkseen ilmastonmuutoksen haasteesta.
EnglishThey cannot cope alone with these emergency humanitarian and immigration situations.
Ne eivät selviä yksin näistä maahanmuuton aiheuttamista humanitaarisista hätätilanteista.
EnglishOnly prosperous societies can cope effectively with the social needs of the population.
Vain vauraat yhteiskunnat voivat ottaa huomioon tehokkaasti kansan sosiaaliset tarpeet.
EnglishFor financial reasons alone, the EU could not cope with Turkey's accession.
Jo yksin taloudellisista syistä EU ei selviytyisi Turkin liittymisestä.
EnglishWe need new ways, better ways, to cope with poverty, wars and disease.
Uusia, parempia tapoja selviytyäksemme köyhyydestä, sodista ja sairauksista.
EnglishWe must cope with globalisation and the competition to which it gives rise.
Meidän on selvittävä globalisaatiosta ja sen aiheuttamasta kilpailusta.
EnglishWe too, the European Union, must be certain that we can cope with an accession.
Meidän on myös oltava varmoja siitä, että Euroopan unioni selviää mahdollisesta liittymisestä.