"correction" translation into Finnish

EN

"correction" in Finnish

FI

EN correction
volume_up
{noun}

correction (also: mend, rectification, refit, repair)
In the Text Correction dialog box, select one of the following options:
Valitse Tekstin korjaus -valintaikkunassa jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
I would be most grateful if that small technical correction could be made.
Jos tämä pieni tekninen korjaus voidaan tehdä, olisin erittäin kiitollinen.
Then there is a further technical correction to be made to Amendment No 36.
Toinen tekninen korjaus koskee tarkistusehdotusta 36.

Context sentences for "correction" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I should like to begin by pointing out a technical correction.
. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa ottamalla esiin teknisen korjauksen.
EnglishThank you, first of all, for your correction in relation to the location of Truro.
Kiitos ensiksikin siitä, että oikaisitte Truron sijaintia koskeneen väitteen.
EnglishThe result of these changes would be a correction to the figures in Article 2(1)(1).
Näiden muutosten vuoksi 2 artiklan 1 kohdan numerotietoja olisi korjattava.
EnglishWe will check the list, Mr Valdivielso de Cué, and make the necessary correction.
Tarkistamme asian, jäsen Valdivielso, ja teemme tarvittavan korjauksen.
EnglishI take good note of your comment, and the correction you wish will be made.
Merkitsen huomautuksenne tarkasti muistiin ja asia korjataan toivomuksenne mukaisesti.
English.– Mr President, a correction to the text has been made after very lengthy negotiations.
   .– Arvoisa puhemies, teksti oikaistiin erittäin pitkien neuvottelujen jälkeen.
EnglishThis is not the same, so I request correction in all language versions.
Tämä ei ole sama asia, ja pyydän, että kaikkiin kieliversioihin tehdään korjaukset.
EnglishI will just make one comment demanding a correction and an apology from Mr Kohlíček.
Esitän vain yhden huomautuksen vaatiakseni oikaisua ja anteeksipyyntöä jäsen Kohlíčekilta.
English   Allow me to make another correction: the translation spoke of the Malta Agreement.
   Sallinette minun tehdä vielä yhden korjauksen. Käännöksessä mainittiin Maltan sopimus.
EnglishI also share his criticisms of the correction mechanism for the United Kingdom.
Yhdyn myös Britannian korjausmekanismiin kohdistettuun kritiikkiin.
EnglishUnfortunately, you did not mention this correction in the PSD study.
Ette valitettavasti puhuneet mitään tästä PSD:n tutkimukseen tehdystä korjauksesta.
EnglishThis is actually a very small correction that in no way changes the content.
Kyse on nimittäin vähäisestä korjauksesta, joka ei vaikuta sisältöön.
EnglishThat is why it is so much dependent on the correction of some fiscal imbalances.
Siksi se riippuu niin paljon joidenkin talouteen liittyvien epätasapainoisuuksien korjaamisesta.
EnglishI would like to highlight the same point as Ms McKenna, but with a slight correction.
Haluaisin korostaa sitä, mitä rouva McKenna aiemmin korosti, korjaten sitä kuitenkin hiukan.
EnglishThere is no provision for an apology or correction of mistakes.
Siihen ei sisälly anteeksipyyntöä tai virheiden korjaamista koskevaa säännöstä.
EnglishYou can use the automatic correction tool in Photo Gallery or adjust the exposure yourself.
Voit käyttää valokuvavalikoiman automaattista korjaustyökalua tai säätää valotusta itse.
EnglishI therefore call for this correction to be made, as I believe it is crucial.
Pyydän siis korjaamaan tekstin, sillä asia on mielestäni tärkeä.
EnglishI would not like this House to confuse the two so I move that correction.
En halua, että parlamentti sekoittaa nämä kaksi keskenään, joten pyydän, että asia korjataan.
EnglishThe correction of this anachronistic and regrettable situation is urgent.
Tämä vanhentunut ja valitettava tilanne on korjattava pikaisesti.
EnglishThat requires correction in so far as the request was also made by Parliament.
Tämä on korjattava, koska pyynnön esitti myös parlamentti.