"country of destination" translation into Finnish

EN

"country of destination" in Finnish

EN country of destination
volume_up
{noun}

country of destination
In this copyright directive it could be the country of destination.
Tässä tekijänoikeuksia käsittelevässä direktiivissä päätekijänä voisi olla kohdemaa.

Similar translations for "country of destination" in Finnish

country noun
country adjective
of preposition
Finnish
destination noun

Context sentences for "country of destination" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
Käytännössä arvonlisäveroa perittiin kohdemaassa sovellettavalla verokannalla.
EnglishThe country of destination principle must thus also be enforced consistently.
Sen vuoksi myös kohdemaata koskeva periaate on pantava johdonmukaisesti täytäntöön.
EnglishMigrants often contribute to the economic growth of their country of destination.
Maahanmuuttajat usein myötävaikuttavat kohdevaltion talouskasvuun.
EnglishThese criteria include, notably, respect for human rights in the country of destination.
Näihin arviointiperusteisiin sisältyy muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kohdemaassa.
EnglishAs a result, excise duty will continue to be collected in the country of destination.
Tämän tuloksena valmistevero peritään edelleen määrävaltiossa.
EnglishThat is to say the country of destination principle, as opposed to the country of origin principle.
Tällä tarkoitetaan kohdemaaperiaatetta alkuperämaaperiaatteen vastakohtana.
EnglishSpain is now a country of destination and a country of transit.
Tällä hetkellä Espanja on sekä määränpäämaa että kauttakulkumaa.
EnglishThe purchase will not be subject to VAT in the country of destination.
Hankinnasta ei peritä arvonlisäveroa enää kohdemaassa.
EnglishThe country of origin will at least need to declare that its citizen will become active in the country of destination.
Lähtömaan on ainakin ilmoitettava, että sen kansalainen tulee toimimaan määrämaassa.
EnglishDoes this mean that controls by the country of destination are always contrary to the Treaty?
Merkitseekö se sitä, että vastaanottavan maan suorittama valvonta on aina ristiriidassa perustamissopimuksen kanssa?
EnglishWe made it clear that the legislation of the country of destination applies to all aspects related to the social sphere.
Teimme selväksi, että vastaanottajamaan lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin sosiaaliasioihin.
EnglishThe Commission's proposal is based on allowing an export to take place if the country of destination has accepted it.
Komission ehdotuksen tarkoituksena on hyväksyä siirrot, jos vastaanottajavaltio on ne hyväksynyt.
EnglishThe Commission proposal is still to replace the country of destination principle in VAT with the country of origin principle.
Komissiolla on yhä aikomus korvata alv: n osalta kohdemaan periaate alkuperämaan periaatteella.
EnglishIt is equally important to require the consent of the country of destination and to apply a system of notification in writing.
Yhtä lailla on tärkeää edellyttää kohdemaan hyväksyntää ja soveltaa kirjallista ilmoitusmenettelyä.
EnglishWe are well aware that people choose a particular Member State as their country of destination for a large number of reasons.
Olemme varsin tietoisia, että ihmiset valitsevat tietyn jäsenvaltion määränpäävaltiokseen hyvin monista eri syistä.
EnglishA switch from the principle of country of destination to that of country of origin in the case of value added tax remains on the agenda.
Päiväjärjestyksessä pysyy edelleen periaate arvonlisäveron perimisen siirtämisestä määrämaasta alkuperämaahan.
EnglishFinally, there is the controversy over country of origin and country of destination, which comes up several times in the amendments.
Lopuksi, vastakkainasettelu alkuperämaan ja vastanottavan maan välillä, joka tulee toistuvasti esiin tarkistuksissa.
EnglishThe EU has provided Georgia, as a European Neighbourhood Policy country of destination, with advice on carrying out its regime transition.
EU on kehottanut Georgiaa, Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluvaa maata, jatkamaan siirtymistä uuteen järjestelmään.
EnglishWe said quite clearly that the principle of the Services Directive is not the country of origin principle but the country of destination principle.
Sanoimme hyvin selvästi, että palveludirektiivi ei perustu alkuperämaaperiaatteeseen, vaan kohdemaaperiaatteeseen.
EnglishWe dissent from the proposal that the country-of-destination principle should be replaced by the country-of-origin principle in regard to VAT collection.
Olemme eri mieltä siirtymisestä määräpäämaa-periaatteesta alkuperämaaperiaatteeseen arvonlisäveron määräämisessä.