"country of origin" translation into Finnish

EN

"country of origin" in Finnish

EN country of origin
volume_up
{noun}

country of origin
In the proposal on electronic commerce the country of origin is the principal component.
Sähköistä kaupankäyntiä koskevassa ehdotuksessa alkuperämaa on päätekijä.
Can we guarantee the consumer that labelling will show the country of origin of production?
Voitteko taata kuluttajalle, että merkinnöistä käy ilmi tuotteen alkuperämaa?
The country of origin of honey can be useful information for the consumer.
Hunajan alkuperämaa voi olla kuluttajalle hyödyllinen tieto.

Synonyms (English) for "country of origin":

country of origin

Similar translations for "country of origin" in Finnish

country noun
country adjective
of preposition
Finnish
origin noun

Context sentences for "country of origin" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Jos hyväksymme alkuperämaaperiaatteen, luovumme kansallisesta suvereniteetista.
EnglishTo quote but one example: the country of origin principle in matters of VAT.
Vain yhden esimerkin mainitakseni: alkuperämaaperiaate arvonlisäveron kohdalla.
EnglishWe also support the specification of the country of origin as extensively as possible.
Kannatamme myös alkuperämaamerkinnän käyttämistä niin laajasti kuin mahdollista.
EnglishUseful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
Hyödyllinen siirtotyöläisille, joiden perhe asuu edelleen toisessa maassa.
EnglishIt is because we think of them that we want the country of origin principle.
Me haluamme alkuperämaaperiaatteen juuri sen vuoksi, että ajattelemme niitä.
EnglishAfter all, this is not something to which the country of origin principle can apply.
Tässä asiassahan ei voida loppujen lopuksi soveltaa alkuperämaaperiaatetta.
EnglishIndication of the country of origin of certain products imported from third countries (
Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen (
EnglishThen the European Commission wanted VAT at the rate applied by the country of origin.
Sitten komissio halusi arvonlisäveron alkuperämaassa sovelletulla tasolla.
EnglishI think that recognition of the country of origin is vital and should not be overlooked.
Mielestäni ei pidä unohtaa, että lähtömaan tunnustaminen on olennaisen tärkeä asia.
EnglishThey were then put on an aeroplane to be taken back to their country of origin.
Sitten heidät pantiin lentokoneeseen vietäväksi takaisin lähtömaahan.
EnglishThe country of origin principle has become the principle of freedom to provide services.
Alkuperämaaperiaatteesta on tullut palvelujen tarjoamisen vapauden periaate.
EnglishIf the producer prefers to indicate the country of origin nonetheless, this is possible too.
Jos tuottaja kuitenkin ilmoittaa mieluummin alkuperämaan, se on myös mahdollista.
EnglishI would also urge colleagues to support mandatory country of origin labelling.
Kehottaisin kollegoita myös tukemaan pakollista alkuperämaamerkintää.
EnglishThe same indeed applies to the directive on the country of origin principle.
Sama pätee itse asiassa alkuperämaaperiaatetta koskevaan direktiiviin.
EnglishBy sending them back to their country of origin we may in fact be sentencing them to death.
Jos lähetämme heidät takaisin lähtövaltioon, voimme tuomita heidät kuolemaan.
EnglishFaced with poverty or danger, some people flee their country of origin to seek refuge.
Jotkut ihmiset pakenevat kotimaastaan köyhyyden tai vaaran edessä turvapaikkaa etsimään.
EnglishThirdly, I believe that country of origin labelling is important, particularly for foods.
Kolmanneksi katson, että alkuperämaamerkintä on tärkeä, erityisesti elintarvikkeissa.
EnglishSix per cent of European films are shown outside their country of origin.
Voimme todeta, että eurooppalaiset elokuvat eivät juuri liiku Euroopan unionin alueella.
EnglishThe transition to the country of origin principle should be completed as quickly as possible.
Alkuperämaaperiaatteeseen siirtymisen pitäisi tapahtua niin pian kuin mahdollista.