EN

deduction {noun}

volume_up
deduction (also: abatement, cut, cutback, dent)
The deduction of 20% gives exactly the same figures as those from 2005.
Kahdenkymmenen prosentin vähennys antaa täsmälleen samat luvut kuin vuonna 2005.
The result will be a yearly deduction of 1 480 tonnes for the period 2009-2011.
Lopputuloksena on 1 480 tonnin vuotuinen vähennys vuosina 2009-2011.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
Tällainen standardi on kehitettävä, jotta mainittu vähennys voidaan sallia.
deduction
What's left of your gross income in Finland after deduction of taxes and social security contributions?
Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?
The recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
Sen myöntäminen, että kohtuullisten kustannusten vähentäminen voidaan sallia, on ristiriidassa nimellisarvon mukaisen lunastamisvelvoitteen kanssa.

Context sentences for "deduction" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not share the deduction made by Mr Coûteaux; I do not share his pessimism.
En yhdy parlamentin jäsen Coûteaux'n päätelmiin, enkä allekirjoita hänen pessimismiään.
EnglishA deduction at source on all financial transactions would be a far more effective method.
Kaikkien rahoitustoimien lähdevero olisi paljon tehokkaampi menetelmä.
EnglishThe authorities which granted the deduction will then check whether this was legitimately obtained.
Vähennyksen tekevän jäsenvaltion tehtävänä on selvittää tehdyn vähennyksen oikeellisuus.
EnglishWe simply need to invent, as we in France did for VAT in 1954, a customs duty deduction.
Meidän on vain keksittävä, kuten Ranskassa tehtiin arvonlisäveron yhteydessä vuonna 1954, tullimaksuvähennys.
EnglishA case in point is the first common list of exclusions from VAT deduction.
Valaiseva esimerkki tästä on ensimmäinen yhteinen luettelo arvonlisäveron vähentämistä koskevista rajoituksista.
EnglishThe second part of the Commission proposal concerns expenditure which is not eligible for full deduction of VAT.
Komission ehdotuksen toinen osa koskee kuluja, jotka eivät oikeuta alv: n täyteen vähentämiseen.
EnglishWhat's left of your gross income in Finland after deduction of taxes and social security contributions?
Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?
EnglishThe level of the deduction depends, as one would expect, on the rules applicable in the Member State of residence.
Vähennyskelpoisen alv: n määrä määräytyy sijoittautumisjäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
EnglishSuch a deduction at source should be a final tax.
Tällaisen lähdeveron pitäisi olla lopullinen vero.
EnglishAs regards expenditure relating to passenger cars, generally speaking the normal deduction rules apply.
Esimerkiksi matkailuun käytettävien henkilöautoihin liittyviin kuluihin sovelletaan yleensä tavanomaisia vähennyssääntöjä.
EnglishSo we support the Commission's proposal that there has to be a limit to any deduction, for example 15 %.
Niinpä me kannatamme sitä komission ehdotusta, että vähennettävyydessä pitää olla raja, esimerkiksi viisikymmentä prosenttia.
EnglishThe restructuring arrangements will be financed through the deduction of a specific amount from all the quotas applicable to sweeteners.
Uudistusjärjestelyt rahoitetaan pienentämällä kaikkia makeutusaineiden kiintiöitä tietyllä määrällä.
EnglishMoreover, a flat-rate deduction makes it easier for operators to prove the business nature of such expenditure.
Lisäksi kiinteämääräisen vähennyksen ansiosta toimijoiden on helpompaa osoittaa näiden kustannusten liiketoimintaan liittyvä luonne.
EnglishThe Court of Auditors has established that the 10 % deduction as reimbursement of the collection costs is already excessive.
EY: n tilintarkastustuomioistuin on todennut, että 10 %: n korvaus perintäkulujen vastustamiseksi on mitoitettu riittäväksi.
EnglishThe deduction from coupled aid granted to farmers has always been the sole source of financing of the Community Tobacco Fund.
Siirrot viljelijöille maksettavasta tuotantosidonnaisesta tuesta ovat olleet aina tupakka-alan rahaston ainoa rahoituslähde.
EnglishThis game tests your powers of deduction.
EnglishIt is advance deduction of tax within the business chain that facilitates this evasion of tax in the first place and that should therefore be abolished.
Yritysketjun saama arvonlisäveron palautus tarjoaa mahdollisuuden veropetokseen ja olisi siksi poistettava.
EnglishFinally, the Commission considers that expenditure on luxuries, amusements or entertainment should be totally excluded from the right to deduction.
Lopulta komission mielestä ylellisyys-, huvi- ja edustuskulut on jätettävä kokonaan vähennysoikeuden ulkopuolelle.
EnglishThere are also technical improvements when it comes to catch notifications, the deduction of fees due and the procedures for taking catches on board.
Lisäksi saalisilmoituksiin, maksuselvityksiin ja tarkkailijoiden laivalle ottamiseen on tehty teknisiä parannuksia.
EnglishI refuse, though, to lend my support to the harmonisation of the system of tax deduction of mortgage interest via a backdoor in Brussels.
En suostu kuitenkaan antamaan tukeani asuntolainojen korkojen verovähennysjärjestelmän yhtenäistämiselle tällaisen Brysselin takaoven kautta.