EN delicately
volume_up
{adverb}

delicately
delicately
delicately
delicately (also: exquisitely)

Synonyms (English) for "delicately":

delicately
delicate

Context sentences for "delicately" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI shall finish, Mr President, by saying that the situation is very delicately and dangerously poised.
Arvoisa puhemies, lopuksi totean, että tilanne on hyvin arka ja vaarallinen.
EnglishSnowflakes fall as delicately as angel wings in this free wintry Windows theme.
Lumihiutaleet leijailevat lumoavasti kuin enkelten siivet tässä maksuttomassa talvisessa Windows-teemassa.
English"Grace," "beauty," "journey," and other kanji boldly rendered in ink on delicately textured surfaces.
"Viehkeys", "kauneus", "matka" ja muut kanji-merkit rohkeina mustevetoina kauniissa pinnoissa.
EnglishHe said 'The plan is complex and delicately balanced.
Hän totesi, että suunnitelma on moniulotteinen ja tarkan tasapuolinen.
EnglishYou're a hero no matter what, and I, by suggesting, ever so delicately, that you might want a great career, must hate children.
Olet kaikesta huolimatta sankari, ja minä, ehdottamalla hienotunteisesti, että halutessasi loistavaa uraa, vihaat varmasti lapsia.
EnglishI would urge colleagues from other groups to refrain from supporting amendments which disturb this very delicately constructed compromise.
Kehottaisin muiden ryhmien kollegoja pidättymään puoltamasta tarkistuksia, jotka horjuttavat tätä hyvin hienovaraisesti laadittua kompromissia.
EnglishLet me quote a Turkish newspaper, the Turkish paper Radical which praised this text as being 'rédigé avec finesse et précaution ' - carefully and delicately worded.
Haluaisin mainita, että turkkilainen Radical-lehti piti tekstiä arvossa, koska se on kirjoitettu hienovaraisesti ja varoen.
EnglishI shall conclude by pointing out that, in this scenario, we are faced with delicately balanced situations, linked to the procedure used.
Puheenvuoroni lopuksi totean, että tässä skenaariossa kohtaamme hienovaraisesti tasapainotettuja tilanteita, jotka liittyvät sovellettavaan menettelyyn.
EnglishFresh as the spring even as they evoke a faded antique world, the photos of Nick Boyer feature birds, bees, and delicately textured flower petals.
Raikkaana kuin kevät jopa herättäessään haalistuneen vanhan maailman Nick Boyerin valokuvat esittelevät lintuja, kimalaisia ja lumoavia kukkien terälehtiä.
EnglishMr President, at last the Republic of Mauritania appears to be gradually and delicately beginning to move towards the eventual restoration of democracy and respect for human rights.
Arvoisa puhemies, viimein Mauritanian tasavalta vaikuttaa olevan palaamassa asteittain ja varovasti kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioitusta.