EN

deliverable {noun}

volume_up
deliverable (also: desk, supply)

Context sentences for "deliverable" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs regards policy, the key deliverable was the very important agreement on our action on climate change.
Politiikan osalta merkittävin tulos oli hyvin tärkeä sopimus ilmastonmuutosta koskevista toimistamme.
EnglishInsurance is one of those and it is one which could be a deliverable - maybe not today but definitely tomorrow.
Vakuutustoiminta on yksi alue, joka voitaisiin vapauttaa - ei ehkä juuri nyt, mutta tulevaisuudessa.
EnglishFinal agreement on the European crisis management resolution mechanism will also be a key deliverable during the Hungarian Presidency.
Lopullinen sopimus Euroopan kriisinhallintamekanismista on myös yksi Unkarin puheenjohtajakauden keskeinen tavoite.
EnglishI would urge that we find a solution which is deliverable for the Lithuanians and does not drive them into the 'no' camp.
Vetoan sellaisen ratkaisun löytämisen puolesta, jonka liettualaiset voivat hyväksyä, jotta he eivät ajautuisi kieltäytyjien leiriin.
EnglishIt is important to obtain in this negotiation a political deliverable allowing for the effective protection of the major EU GI names.
Niitä koskevissa neuvotteluissa on tärkeää saavuttaa poliittinen tulos, jotta EU:n tärkeimpiä maantieteellisiä merkintöjä voitaisiin suojella.
EnglishThat also means deliverable atomic bombs, considering developing missile capacity and the launching of Iran's first satellite.
Se tarkoittaa myös toimituskelpoisia atomipommeja ottaen huomioon kehitteillä olevat ohjuksia koskevat valmiudet ja Iranin ensimmäisen satelliitin laukaisu.
EnglishMy understanding is that scientists believe that a cure for type 1 diabetes is deliverable, although a concerted effort will be required to achieve this.
Ymmärtääkseni tiedemiehet ovat sitä mieltä, että I-tyypin diabetekseen on löydettävissä parannuskeino, vaikkakin se edellyttää yhteistyötä.
EnglishAll the measures in the Ruffolo report are deliverable, but in order to deliver we must ensure that we have cooperation across institutions and at different levels of government.
Kaikki Ruffolon mietinnössä esitetyistä toimista ovat toteuttamiskelpoisia, mutta niiden toteuttamiseksi meidän on varmistettava yhteistyö toimielinten välillä ja eri hallintoportaissa.