"department" translation into Finnish

EN

"department" in Finnish

EN department
volume_up
{noun}

department (also: compartment, division, part, section)
volume_up
osasto {noun}
So far as the novel food regulation is concerned, Mr Byrne's department is preparing a proposal.
Uuden elintarvikeasetuksen osalta komission jäsen Byrnen osasto valmistelee parhaillaan ehdotusta.
In 2007 our Humanitarian Aid Department managed to provide EUR 18 million in humanitarian assistance.
Humanitaarisen avun osasto toimitti vuonna 2007 humanitaarista apua 18 miljoonalla eurolla.
Is it a special administrative department?
Onko se erityinen hallinto-osasto?
department (also: office, ministry)
This programme follows up on a project funded by the United Kingdom Department for International Development (DfID) and Ireland.
Ohjelma on jatkoa hankkeelle, jota Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisen kehitysyhteistyön ministeriö (Department for International Development, DfID) ja Irlanti rahoittivat.
In Northern Ireland, both farmers and the Department of Agriculture and Rural Development have worked extremely hard to keep Northern Ireland a free area.
Pohjois-Irlannissa sekä maanviljelijät että maatalous- ja maaseudun kehittämisen ministeriö ovat tehneet kovasti töitä pitääkseen Pohjois-Irlannin tartunnasta vapaana alueena.
As you are aware, Mr President-in-Office, the United Kingdom Department for International Development has been very supportive of research into microbicides.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuten tiedätte, Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisen kehityksen ministeriö on tukenut mikrobisiditutkimusta erittäin voimakkaasti.
department (also: establishment, facility, institution, plant)
volume_up
laitos {noun}
Lithuania is home to a subsidiary of Białystok University, the only department of a Polish university outside Poland.
Liettuassa on Białystokin yliopiston sivutoimipiste, ainoa Puolan ulkopuolella toimiva puolalaisen yliopiston laitos.
department (also: division)
volume_up
jaosto {noun}

Synonyms (English) for "department":

department
English

Context sentences for "department" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI didn't have a clue what a sales department was about in a five-star hotel.
Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä viiden tähden hotellin myyntiosasto teki.
EnglishThese are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
Nämä ovat Yhdysvaltojen turvallisuusministeriön palkkaamia turvallisuusasiantuntijoita.
EnglishMinistry of Interior - Civil Registry and Migration Department Chilonos Str.
Ministry of Interior - Civil Registry and Migration Department Chilonos Str.
EnglishAccording to the International Red Cross, the shells hit the paediatric department.
Kansainvälisen Punaisen Ristin mukaan ammukset osuivat lastentautiosastoon.
EnglishOur oil price in Europe is defined by the US Department of Energy's weekly bulletin.
Euroopan öljynhinta määritellään Yhdysvaltain energiaministeriön viikkotiedotteessa.
EnglishAs you know, there is a Europol department dedicated to combating terrorism.
Kuten tiedätte, yksi Europolin osastoista keskittyy terrorismin torjuntaan.
EnglishEach Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Jokainen komission jäsen on vastuussa ja tilivelvollinen osastostaan.
EnglishYou, Professor Prodi, have combined both areas in the one department.
Te, professori Prodi, olette koonnut molemmat alueet samaan toiminta-alueeseen.
EnglishOn that basis, I am not sure that we should be restricting this to a single department.
Tämän perusteella en ole varma siitä, pitäisikö meidän rajoittaa tämä yhteen osastoon.
EnglishThe same thing happened in France, over the Marne department car tax.
Samoin tapahtui Ranskassa, Marnen departementissa auton verotarran kohdalla.
EnglishWe all appreciate the importance of your task in the competition department of the Commission.
Me kaikki ymmärrämme, että komission kilpailuosastolla on edessään tärkeä tehtävä.
EnglishI do hope that Mr Martinez knows where the Les Deux-Sèvres department is!
Toivon, että herra Martinez tietää, missä Deux-Sèvres'n alue sijaitsee.
EnglishWe shall take that up with the department which is responsbile, Mrs Guinebertière.
Hyvä on, hyvä rouva, otamme yhteyttä asiasta vastaavaan osastoon.
EnglishAs part of this, the Fight Against Fraud Department was set up.
Tässä tarkoituksessa perustettiin myös petosten torjuntaan erikoistunut yksikkö.
EnglishIn Zambia the department of health then estimated that half the population would die of AIDS.
Sambian terveysministeriö arvioi tuolloin, että puolet maan väestöstä kuolee aidsiin.
EnglishEurope to be transferred into a department of an energy heartland – that is the Kremlin’s dream.
Kremlin unelmana on Euroopan muuntaminen sen energiantoimitusten ydinalueeksi.
EnglishThis means that we are not a criminal investigation department, nor a police force.
Se tarkoittaa, että emme ole poliisi emmekä syyttäjäviranomainen.
EnglishI hope that the technical department will look into why my voting machine sometimes jammed.
Toivon, että tekniikka selvittää, minkä vuoksi minun äänestyskoneeni juuttui hetkittäin.
EnglishI believe that the clerk's department should have refused such a change.
Mielestäni parlamentin kanslian olisi siis pitänyt kieltäytyä tekemästä sellaista muutosta.
EnglishWe also audit UCLAF, since UCLAF is also a department of the Commission.
Tutkimme myös UCLAFin toimintaa, sillä UCLAFhan on komission yksikkö.