EN

departments {plural}

volume_up
departments (also: sections)
In order to guarantee the accuracy of the factsheets, they are validated by the relevant Commission departments.
Tietosivujen paikkansapitävyyden varmistamiseksi asiasta vastaavat komission osastot vahvistavat niiden pätevyyden.
Aid and Community programmes are mainly accessible to firms with specialised departments to deal with them.
Tuki- ja yhteisöohjelmat ovat pääasiassa niiden yritysten ulottuvilla, joilla on näiden asioiden käsittelyyn erikoistuneet osastot.
I merely said that the various departments within the Commission keep sending us information and communications at different times.
Sanoin vain, että komission eri osastot lähettävät meille aina tiedonantoja ja ilmoituksia eri ajankohtina.
The FVO service, which makes periodic visits to various Member States, checks that the departments are operating, identifies any shortcomings and points them out to the Member States.
FVO-yksikkö tekee säännöllisesti vierailuja eri jäsenvaltioihin, valvoo, että laitokset toimivat, sekä etsii mahdolliset puutteet ja ilmoittaa niistä jäsenvaltioille.

Synonyms (English) for "department":

department
English

Context sentences for "departments" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Meidän pitää välittää siitä, ja yksikkömme ovat tehneet kattavan tutkimuksen.
EnglishI would urge the Commission to read this report by Parliament's research departments.
Suosittelisin, että myös komissio kiinnittäisi huomiota tähän tutkimusraporttiin.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
Tällä tavoin voisimme vauhdittaa takeltelevaa yhteistyötä veroministeriöiden välillä.
EnglishI did say 'a third', and these are estimates produced by official departments.
Sanoin tosiaan "kolmasosa", ja se on virallisten yksikköjen arvio asiasta.
EnglishThis proposal is being discussed by the Council' s departments at this moment.
Neuvoston toimivaltaiset elimet käsittelevät tätä ehdotusta parhaillaan.
EnglishThis is an area in which our departments have sometimes made errors, including in the past.
Tämä on ala, jolla yksikkömme ovat joskus tehneet virheitä, myös menneisyydessä.
EnglishOn 28 February, our departments met with a delegation from the National Assembly of Wales.
Yksikkömme tapasivat 28. helmikuuta Walesin kansallisen parlamentin valtuuskunnan.
EnglishThese regulations must be applied consistently by Customs Departments in the Member States.
Näitä määräyksiä tulee soveltaa johdonmukaisesti jäsenmaiden tullilaitoksissa.
EnglishThere are the Overseas Departments and there are Overseas Territories.
Meillä on merentakaisia departementteja sekä merentakaisia maita ja alueita.
EnglishAt that point, I will again request an exemption in the other French overseas departments.
Sitten pyydän vielä kerran poikkeusta muille Ranskan merentakaisille departementeille.
EnglishIn other cases, real abuses have been identified and stopped by our anti-fraud departments.
Petostentorjuntayksikkömme ovat tunnistaneet ja pysäyttäneet todellisia väärinkäyttöjä.
EnglishI would again point out that some departments are really not lavishly provided for.
Viittaan myös vielä kerran siihen, että eri yksiköiden resurssit eivät todellakaan ole runsaat.
EnglishThey can lead by example by getting government departments to pay on time.
Ne voivat toimia esimerkkinä saamalla ministeriöt maksamaan ajoissa.
EnglishAlso there is still insufficient cooperation between customs departments.
Lisäksi yhteistyö eri tullilaitosten välillä on vielä riittämätöntä.
EnglishThe Eurocrats in the departments of the Commission have now hopefully been put in their place.
Komission pääosastojen eurokraateille on nyt toivon mukaan osoitettu heidän paikkansa.
EnglishI am referring here to the Canary Islands, Madeira, the Azores and the French overseas departments.
Tarkoitan Kanarian saaria, Madeiraa, Azoreita ja Ranskan merentakaisia alueita.
EnglishOn behalf of the departments of the Parliament, I confirm that this has been carried out.
Vahvistan teille parlamentin yksiköiden puolesta, että näin on tehty.
EnglishThe proposal is currently being dealt with by the Council' s departments.
Neuvoston toimivaltaiset elimet käsittelevät ehdotusta parhaillaan.
EnglishCost-cutting measures do not greatly affect most of the powerful departments of state.
Kustannusten karsimisella ei ole suurta vaikutusta useimpiin vaikutusvaltaisiin ministeriöihin.
EnglishThe risk of Commission departments tending to brush things under the carpet is almost nonexistent.
Vaara siitä, että komission yksiköt lakaisisivat asiat maton alle, on lähes olematon.