"to depress" translation into Finnish

EN

"to depress" in Finnish

EN to depress
volume_up
[depressed|depressed] {verb}

Todellisuus masentaa.
Another thing that depresses me this year was referred to by Mr Fabre-Aubrespy, namely the statement of assurance.
Toinen asia, mikä masentaa minua tänä vuonna, on se, mihin Fabre-Aubrespy viittasi, eli tarkastuslausuma tai lausuma tilien luotettavuudesta.
(PT) Mr President, I am Parliament's rapporteur for refugees and I should say that this mission has, in recent times, become a depressing one, if not at times macabre.
(PT) Arvoisa puhemies, olen pakolaisasioista vastaava esittelijä parlamentissa, ja totean, että tästä tehtävästä on viime aikoina tullut masentava, toisinaan jopa kammottava.
That is the terribly depressing thing about these developments in Belarus.
Tämä on tämä, mikä ahdistaa valtavasti Valko-Venäjän kehityksessä.
to depress
It is the only real bastion we have against the risk that consolidation might depress the European economy in a severe and irreversible way.
Se on ainoa todellinen linnake sitä riskiä vastaan, että vakauttaminen lamaannuttaa Euroopan talouden vakavasti, vaikka tällainen tilanne voidaan korjata.

Context sentences for "to depress" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would amaze and depress me if it were not to do so today.
Minä kyllä hämmästyisin ja masentuisin, jollei näin olisi tänään asianlaita.
EnglishBy constantly reducing prices, we should not turn our agricultural producers into whipping boys - it only serves to depress farmers.
Maataloustuotannosta ei saa tehdä jatkuvilla hinnanalennuksilla " helppoheikkiä" - sellainen lannistaa maatalousyrittäjät.
EnglishI have to say that it never ceases to amaze or depress me how ignorant this House can be when people are speaking.
Minun on sanottava, että minua ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä tai masentamasta, kuinka välinpitämätön tämä parlamentti osaa olla, kun ihmiset puhuvat.
EnglishAt a time when SMEs are struggling to survive an already dire economic climate, this is only helping to depress a difficult situation.
Aikana, jona pk-yritykset taistelevat henkensä edestä valmiiksi vaikeassa taloudellisessa ilmapiirissä, tämä auttaa vain pahentamaan vaikeaa tilannetta.
EnglishThese subsidies depress world market prices, have an adverse affect on the ability of developing countries to trade and contradict the Union's own development policy objectives.
Näillä tuilla poljetaan maailmanmarkkinahintoja, ne vaikuttavat vahingollisesti kehitysmaiden kykyyn käydä kauppaa ja ne ovat unionin omien kehityspoliittisten tavoitteiden vastaisia.
EnglishFurthermore, illegal work should be considered as nothing less than a social evil, since it can depress wages and working conditions, as well as distorting competition between businesses.
Laitonta työtä olisi myös pidettävä ei sen vähempänä kuin yhteiskunnallisena pahuutena, koska se voi huonontaa palkkoja ja työoloja sekä häiritä liikeyritysten välistä kilpailua.