EN

diet {noun}

volume_up
In the end, it is overall diet and lifestyle that count.
Loppujen lopuksi merkitseviä ovat koko ruokavalio ja elämäntapa.
providing a healthy and balanced diet for children;
tarjotaan lapsille terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio
The Mediterranean diet is a very good one.
Välimeren ruokavalio on erittäin hyvä ruokavalio.
diet
volume_up
parlamentti {noun} (Japanissa ym.)
In Japan there has been a bill, and the Japanese Diet has created a league against the death penalty.
Japanissa on tehty lakialoite ja Japanin parlamentti on perustanut kuolemanrangaistusta vastustavan yhdistyksen.
I suggest that the European Parliament start a campaign to adopt the Mediterranean diet.
Ehdotan, että Euroopan parlamentti käynnistää kampanjan Välimeren ruokavalion käyttöön ottamiseksi.
Well, you know, the diet that we've found that can reverse heart disease and cancer is an Asian diet.
Löytämämme dieetti, joka voi peruuttaa sydäntaudit ja syövän, on aasialainen dieetti.
diet
volume_up
valtiopäivät {noun} (Japanissa ym.)
diet
volume_up
eduskunta {noun} (Japanissa ym.)

Synonyms (English) for "diet":

diet
English

Context sentences for "diet" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
Ensisijainen vastuu lasten terveellisestä ruokavaliosta pitäisi olla vanhemmilla.
EnglishWe would end up, quite simply, with a diet of sport, US film and chat shows.
Me eläisimme pian urheilulla, amerikkalaisilla elokuvilla ja keskusteluohjelmilla.
EnglishThere are only good and bad, or balanced and unbalanced, types of diet.
On olemassa vain hyviä ja huonoja tai tasapainoisia ja yksipuolisia ruokavalioita.
EnglishOur health behaviour and diet are influenced by our social environment.
Sosiaalinen ympäristömme vaikuttaa terveyskäyttäytymiseemme ja ruokavalioomme.
EnglishIn fact, a locust is a "shrimp" of the land, and it would make very good into our diet.
Oikeastaan heinäsirkka on "maakatkarapu", joka sopisi hyvin ruokavalioomme.
EnglishThis is a vital part of a sustainable diet for Europeans in the future.
Tämä on elintärkeä osa eurooppalaisten kestävää ruokavaliota tulevaisuudessa.
English(PL) The Mediterranean diet also deserves to be protected and promoted for other reasons.
(PL) Välimeren ruokavaliota on syytä suojella ja edistää myös muista syistä.
EnglishThis would not be possible if the European Union is on a starvation diet!
Tämä ei ole mahdollista, jos Euroopan unioni pannaan ankaralle dieetille.
EnglishIt could help make the staple diet in the European Union healthier.
Sen avulla voitaisiin tehdä Euroopan unionin perusruokavaliosta terveellisempi.
EnglishMr President, diet is known to be an important contributor to good health.
(EN) Arvoisa puhemies, ruokavalion tiedetään olevan tärkeä hyvää terveyttä edistävä tekijä.
EnglishPut the EU on a diet, and give greater freedom to democracy in our countries!
Pistäkää EU laihdutuskuurille ja antakaa enemmän vapautta maissamme vallitsevalle demokratialle!
English2:22 Every single one of those in the red is a diet-related disease.
2:22 Kaikki punaisella merkityt ovat ruokavaliosta riippuvia sairauksia.
EnglishThe really important thing is for each person to choose their diet according to the life they lead.
On todella tärkeää, että jokainen valitsee ruokavalionsa elintapojensa mukaisesti.
EnglishMilk provides a very healthy and balanced diet, something we should all support.
Maito on osa erittäin terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota, mitä meidän kaikkien pitäisi tukea.
EnglishInformation is the only way to lay the foundations for a healthy diet.
Tiedotus on ainoa tapa luoda perusta terveelliselle ruokavaliolle.
EnglishIf children are careless about their diet, there is an increased risk of malnutrition.
Jos lapsi lyö laimin ravintoaan, aliravitsemuksen uhka kasvaa.
EnglishRecognition by UNESCO would encourage a definition to protect this particular diet.
Unescon tunnustus kannustaisi laatimaan määritelmän, jolla suojellaan tätä nimenomaista ruokavaliota.
EnglishUsing condoms is like having to follow a diet all year round; sometimes, you want to give in.
Kondomien käyttäminen on kuin dieetin noudattaminen läpi vuoden; joskus siitä haluaa luopua.
EnglishExposure to lead in the diet is well within safe limits.
Altistuminen ravintoaineista saatavalle lyijylle pysyy turvallisissa rajoissa.
EnglishAnd that is, that when they analyzed the Diet Pepsi data, they were asking the wrong question.
Kun he analysoivat Diet Pepsi -dataa, he kysyivät väärän kysymyksen.